Strona główna / Aktualności / Harmonogram polskiej prezydencji

Harmonogram polskiej prezydencji

W trakcie polskiej prezydencji, w zakresie wymiaru sprawiedliwości, nasz kraj chce położyć szczególny nacisk na te rozwiązania, których pozytywne skutki każdy obywatel Unii Europejskiej będzie mógł odczuć w życiu codziennym ? oświadczył minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Nacisk będzie położony na europejskie prawo umów. W ramach handlu internetowego część oferentów z tzw. starych państw członkowskich nie świadczy usług lub nie sprzedaje towarów do tzw. nowych państw członkowskich, np. do Polski. Z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że nie dochodzi do skutku ok. 60 % transakcji internetowych. Jedną z przyczyn jest obawa przedsiębiorców przed nieznanymi systemami prawnymi innych państw i związane z tym ryzyka w przypadku sporu prawnego z konsumentem. Rozwiązaniem usuwającym ten stan mogłaby być propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości stworzenia europejskiego prawa umów, wspólnego dla wszystkich państw członkowskich UE w postaci tzw. instrumentu opcjonalnego. Byłby to w rzeczywistości rodzaj zbioru postanowień określających obowiązki i uprawnienia stron umów, który strony mogłyby wybrać zamiast krajowych przepisów, regulujących zobowiązania umowne. Taki instrument usuwałby ewentualne wątpliwości co do stanu prawnego, a jednocześnie nie ograniczałby swobody kontraktowania. Ministerstwo Sprawiedliwości stara się intensywnie promować ten projekt w ramach szerokich konsultacji międzynarodowych.
Bardzo ważne jest opracowanie strategii procedowania nad poszczególnymi instrumentami wchodzącymi w skład pakietu dotyczącego ochrony ofiar. Wiele miejsca Polska chce poświęcić inicjatywie ? Europejskiemu Nakazowi Ochrony w sprawach karnych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie stworzenie mechanizmu zapewniającego osobom chronionym, głównie ofiarom przemocy domowej, korzystania ze środków ochronnych bez względu na miejsce ich pobytu na terenie Unii Europejskiej.
A oto harmonogram spotkań organizowanych w ramach polskiej prezydencji przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP oraz spotkań, w których udział wezmą przedstawiciele resortu:
I. Posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA):
18-19 lipca – Sopot (spotkanie nieformalne),
22-23 września ? Bruksela, 27-28 października ? Luksemburg,
13-14 grudnia ? Bruksela;
II. Konferencje Ministerstwa Sprawiedliwości:
23 sierpnia ? konferencja ?Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych? (Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa),
14-15 września – spotkanie Rady Forum Konsultacyjnego Prokuratorów Generalnych i Dyrektorów Generalnych PG państw członkowskich UE (Haga, organizowane przez Prokuraturę Generalną),
28 września ? 1 października – konferencja ?Współpraca sądownicza w sprawach karnych UE ? przestępstwa gospodarcze? (Kraków, organizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury), 4-6 października – seminarium strategiczne EUROJUST dotyczące handlu narkotykami (Kraków, organizowane przez Prokuraturę Generalną),
20-21 października ? konferencja ?Transgraniczne postępowanie upadłościowe? (Trewir/Niemcy, we współpracy z Europejską Akademią Prawa w Trewirze),
24-25 października – konferencja ?Pomoc dzieciom ? ofiarom przestępstw? (Warszawa, organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje),
9-10 listopada – konferencja nt. europejskiego prawa umów (Warszawa),
16-18 listopada – posiedzenie plenarne punktów kontaktowych EJN (karne) ? (Gdańsk, organizowane przez Prokuraturę Generalną),
23-24 listopada – XI spotkanie europejskiej sieci punktów kontaktowych, dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne ? (Haga, organizowane przez Prokuraturę Generalną),
28 listopada ? 1 grudnia ? konferencja ?Walka z korupcją? (Lublin, organizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury), 5-6 grudnia – konferencja nt. finansowych aspektów prawa do porady adwokata w państwach członkowskich UE (Warszawa),
13-14 grudnia – spotkanie Forum Konsultacyjnego Prokuratorów Generalnych i Dyrektorów Generalnych PG państw członkowskich UE ? (Haga, organizowane przez Prokuraturę Generalną).
III. Szczyty UE z państwami trzecimi:
29?30 września – szczyt Partnerstwa Wschodniego,
25-26 lipca – spotkanie wyższych urzędników UE-USA (Kraków),
3-4 października – UE ? Bałkany Zachodnie (Ohryda/Macedonia), 10-11 października – UE – Rosja (Warszawa),
21-22 listopada – UE ? USA (Waszyngton).

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …