Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / HFPC wspiera protestujących opiekunów

HFPC wspiera protestujących opiekunów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża zaniepokojenie sytuacją osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów protestujących w budynku Sejmu. Sprzeciw HFPC budzi też obowiązujące zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu do parlamentu oraz jednorazowych kart prasowych ?Szczególne zaniepokojenie HFPC budząpróby ograniczania wolności osobistej osób protestujących, a zwłaszcza obecnie już uchylona, decyzja władz Sejmu, na mocy której nie pozwolono niektórym uczestnikom akcji wyjść na spacer. Uważamy też, że sposób odnoszenia się i komentowania protestu przez niektóre osoby publiczne jest niedopuszczalny? ? mówi adw. Marcin Wolny, prawnik HFPC. Obawy Fundacji związane z protestem wzbudzają także informacje dotyczące warunków, w jakich przebywają osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. ?Decydując się na rozpoczęcie akcji w budynku Sejmu, jej inicjatorzy mieli zapewne świadomość, że godzą się równocześnie na pewne niedogodności związane z jej przeprowadzeniem. To jednak nie zwalnia przedstawicieli władzy publicznej z przestrzegania prawa do prywatności i zakazu naruszania godności? ? zauważa Julia Gerlich, prawniczka HFPC. OGRANICZENIE DOSTĘPU DO SEJMU
HFPC podkreśla również w stanowisku, że decyzja o wstrzymaniu wydawania jednorazowych kart wstępu i jednorazowych kart prasowych stanowi poważne ograniczenie prawa do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, swobody wypowiedzi i wolności prasy. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawicieli władz Sejmu czasowe ograniczenia wydawania kart wiążą się z podwyższonym stanem zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku. Jednak nie wytłumaczono, w jaki sposób pokojowy protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów może wpływać na podwyższony stan zagrożenia. ?Samo powołanie się na względy porządku i bezpieczeństwa nie otwiera drogi do dowolnego ograniczania zasad wstępu do Sejmu? ? mówi Konrad Siemaszko, prawnik HFPC. ?Fakt, że w budynku trwa protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, nie tylko wydaje się wątpliwym uzasadnieniem dla ograniczenia dostępu mediów, ale wręcz przeciwnie ? tym bardziej uzasadnia ich obecność? ? dodaje Konrad Siemaszko.
APEL HFPC
?Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje o pełne szacunku i empatii odniesienie się do postulatów osób protestujących, a także przywrócenie pełnego dostępu jednostek, w tym dziennikarzy, do budynków znajdujących się we władaniu Sejmu? ? czytamy w podsumowaniu stanowiska HFPC. Pełna treść oświadczenia HFPC dostępna jest na jej stronie.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …