Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Hiszpańscy sędziowie o nowym prawie w RP

Hiszpańscy sędziowie o nowym prawie w RP

W odniesieniu do przyjętych zmian ustaw prawa o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego APM w dniu 11 stycznia 2018r. przyjęto następujące stanowisko : Stowarzyszenie Sędziów (Magistrados) w Hiszpanii wyraża swoje zaniepokojenie najnowszymi zmianami legislacyjnymi , wchodzącymiw życie w Polsce, które wpływają na sądownictwo, w szczególności na niezależność sądów i niezawisłość sędziów, jako jeden z filarów praworządności Unii Europejskiej. Podstawowym celem która określa duch naszego stowarzyszenia jest obrona zasady trójpodziału i rozdzielanie władz i niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Z tego powodu prosimy władze Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozważenie i podjęcie stosownych inicjatyw legislacyjnych zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej w celu odbudowy niezawisłości sędziów koniecznej w sprawowaniu ich urzędu.
Tekst oryginalny na stronie SSP Iustitia

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …