Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Holandia nie wyda Polsce cudzoziemca

Holandia nie wyda Polsce cudzoziemca

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pismo do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Piotra Stachańczyka. Dotyczyło ono przełomowego orzeczenia wydanego przez holenderski sąd, w którym zadecydowano o tymczasowym wstrzymaniu przekazania z Holandii do Polski cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,na podstawie tzw. rozporządzenia Dublin II, na czas rozpatrzenia odwołania cudzoziemca. Swoją decyzję sąd uzasadnił tym, że w Polsce nie są zapewnione odpowiednie standardy w zakresie prawa do skutecznego środka odwoławczego w postępowaniu uchodźczym.
Sąd podniósł także, że skoro między złożeniem skargi na odmowną decyzję uchodźczą a rozpatrzeniem jej przez sąd istnieje możliwość wydalenia cudzoziemca, nie można mówić o zapewnieniu przez Polskę prawa do skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Holenderski sąd podkreślił także, że braki w procedurze uchodźczej stwarzają ryzyko, że Polska nie wypełni swych zobowiązań traktatowych dotyczących stosowania zasady non-refoulment, czyli zakazu odesłania cudzoziemca do kraju, w którym groziłoby mu prześladowanie. ?Pomagamy prawnikom holenderskim, dostarczając im informacji o polskim prawie i praktyce w tym zakresie. Przygotowaliśmy też raport dotyczący braku skutecznej procedury odwoławczej, który został wniesiony do sądu w Hadze? ? mówi Karolina Rusiłowicz, prawniczka HFPC.
Nie jest to pierwszy raz, kiedy Fundacja interweniuje w sprawie wydaleń cudzoziemców pozbawionych faktycznej możliwości poddania kontroli sądowej decyzji odmawiającej udzielenia ochrony międzynarodowej. ?O zmianę regulacji prawnych w tym zakresie wnosimy już od dłuższego czasu. Wielokrotnie informowaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o przypadkach cudzoziemców wydalonych z Polski, zanim zdążyli złożyć skargę do sądu na odmowę nadania statusu uchodźcy i innych form ochrony. Decyzja holenderskiego sądu to tylko kolejny dowód na to, że wprowadzenie zmian w tej kwestii jest absolutnie konieczne? ? dodaje Karolina Rusiłowicz.
Wystąpienie do MSW dostępne jest na stronie internetowej HFPC, skąd zaczerpnęliśmy tę informację.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …