Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Holandia nie wyda Polsce cudzoziemca

Holandia nie wyda Polsce cudzoziemca

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pismo do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Piotra Stachańczyka. Dotyczyło ono przełomowego orzeczenia wydanego przez holenderski sąd, w którym zadecydowano o tymczasowym wstrzymaniu przekazania z Holandii do Polski cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,na podstawie tzw. rozporządzenia Dublin II, na czas rozpatrzenia odwołania cudzoziemca. Swoją decyzję sąd uzasadnił tym, że w Polsce nie są zapewnione odpowiednie standardy w zakresie prawa do skutecznego środka odwoławczego w postępowaniu uchodźczym.
Sąd podniósł także, że skoro między złożeniem skargi na odmowną decyzję uchodźczą a rozpatrzeniem jej przez sąd istnieje możliwość wydalenia cudzoziemca, nie można mówić o zapewnieniu przez Polskę prawa do skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Holenderski sąd podkreślił także, że braki w procedurze uchodźczej stwarzają ryzyko, że Polska nie wypełni swych zobowiązań traktatowych dotyczących stosowania zasady non-refoulment, czyli zakazu odesłania cudzoziemca do kraju, w którym groziłoby mu prześladowanie. ?Pomagamy prawnikom holenderskim, dostarczając im informacji o polskim prawie i praktyce w tym zakresie. Przygotowaliśmy też raport dotyczący braku skutecznej procedury odwoławczej, który został wniesiony do sądu w Hadze? ? mówi Karolina Rusiłowicz, prawniczka HFPC.
Nie jest to pierwszy raz, kiedy Fundacja interweniuje w sprawie wydaleń cudzoziemców pozbawionych faktycznej możliwości poddania kontroli sądowej decyzji odmawiającej udzielenia ochrony międzynarodowej. ?O zmianę regulacji prawnych w tym zakresie wnosimy już od dłuższego czasu. Wielokrotnie informowaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o przypadkach cudzoziemców wydalonych z Polski, zanim zdążyli złożyć skargę do sądu na odmowę nadania statusu uchodźcy i innych form ochrony. Decyzja holenderskiego sądu to tylko kolejny dowód na to, że wprowadzenie zmian w tej kwestii jest absolutnie konieczne? ? dodaje Karolina Rusiłowicz.
Wystąpienie do MSW dostępne jest na stronie internetowej HFPC, skąd zaczerpnęliśmy tę informację.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …