Finansowanie pomostowe

Obywatele ufają I. Tuleyi

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya został laureatem Obywatelskiej Honorowej Odznaki „Iustitii”.
Taką informację „Iustitia” podała na twitterze. Jak wynika z uzasadnienia zgłoszeń, sędzia Igor Tuleya został doceniony za niezłomną postawę niezawisłego sędziego upominającego się o niezależność sądów i poszanowanie konstytucyjnych wartości państwa prawa.
Celem konkursu o Nagrodę Honorowej Odznaki Iustitii jest uhonorowanie członków Stowarzyszenia, którzy wyróżniają się dokonaniami z zakresu realizowania celów statutowych stowarzyszenia, szczególnie takich jak umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozwój demokracji, ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa, budowanie pozytywnego wizerunku sędziów, a także sędziów wyróżniających się postawą etyczną

Sędzia Igor Tuleya

Wyboru dokonała Kapituła Nagrody w składzie: profesor Adam Strzembosz, profesor Ewa Łętowska, prezes SSP Iustitia Krystian Markiewicz, wiceprezes SSP Iustitia ds.organizacyjnych Tomasz Marczyński oraz rzecznik prasowy Stowarzyszenia Bartłomiej Przymusiński.
W III etapie nie sędziowie, lecz obywatele mogli oddać głos na jednego z laureatów, który ich zdaniem zasługuje na specjalne wyróżnienie. Po rozważeniu liczby oddanych głosów oraz ich uzasadnienia Kapituła Konkursu wyłoniła Laureata Obywatelskiego Odznaki Honorowej Iustitii – sędziego Igora Tuleyę.

***

W związku z organizowanym przez Iustitię konkursem Honorowej Odznaki Iustitii z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Kapituła Nagrody wybrała 8 Laureatów Honorowej Odznaki Iustitii. Są to według kolejności alfabetycznej:

1. Monika Ciemięgauzasadnienie 1 (pdf), uzasadnienie 2 (pdf)

Monika Ciemiega

2. Monika Frąckowiak – uzasadnienie (pdf)

Monika Frackowiak 2

3. Piotr Gąciarek – uzasadnienie (pdf)

Piotr Gaciarek 2

4. Marta Kożuchowska-Warywoda – uzasadnienie (pdf)

Marta Kozuchowska Warywoda2 2

Fot. Marcin Gregorczyk Luxurity.org

5. Bartłomiej Starosta – uzasadnienie (pdf)

Bartomiej Starosta

6. Marta Szczocarz-Krysiak – uzasadnienie (pdf)

Marta Szczocarz Krysiak

foto: http://www.wegierska-gorka.pl/warsztaty-z-sedza-marta-szczocarz-krysiak,4,3251,akt.html

7. Igor Tuleya – uzasadnienie (pdf)

Igor Tuleya

8. Dorota Zabłudowska – uzasadnienie (pdf)

Dorota Zabludowska

Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się poprzez wysłanie maila na adres: nagroda@iustitia.pl lub poprzez oddanie głosu za pośrednictwem formularza ankietowego: https://www.iustitia.pl/hoi

Przypominamy, że jedna osoba może oddać głos na jednego kandydata do nagrody.

W głosowaniu wybierzemy spośród Laureatów tego, który otrzyma specjalne wyróżnienie Obywatelskiej Honorowej Odznaki. Głosować może każdy, nie tylko sędzia.

Głosowanie trwa do dnia 7 marca 2019r.. Regulamin konkursu tutaj: https://www.iustitia.pl/images/Honorowa_odznaka_Iustitii_popr.pd

Sprawdź także

Ewangelia ludobójstwa

Papież Franciszek „z bólem” śledzi doniesienia z Kanady, gdzie znaleziono szczątki 215 dzieci na terenie …