Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Honory dla P. Juszczyszyna

Honory dla P. Juszczyszyna

Paweł Juszczyszyn został laureatem Obywatelskiej Honorowej Odznaki Iustitii AD 2020

„Moi drodzy! Serdecznie dziękuję za przyznanie mi Honorowej Odznaki Iustitii. Szczególnie wdzięczny jestem za specjalne wyróżnienie w postaci Obywatelskiej Honorowej Odznaki, wszak wynika ono z głosów oddanych przez obywateli, nie tylko sędziów. Właśnie dlatego nagrodę tę należy traktować jako nagrodę i wyraz uznania dla całego naszego środowiska” – powiedział sędzia Paweł Juszczyszyn 28 marca 2020r. podczas odbierania Obywatelskiej Honorowej Odznaki Iustitii 2020.

Iustitia co roku organizuje konkurs Honorowej Odznaki Iustitii, po czym laureaci nagrody biorą udział w internetowym głosowaniu wśród obywateli. Osoba, która uzyska najwięcej głosów otrzymuje wyróźnienie Obywatelskiej Honorowej Odznaki Iustitii. W roku 2020 laureatami Odznaki zostali członkowie Iustitii: Olimpia Barańska-Małuszek, Bogdan Jędrys, Paweł Juszczyszyn, Katarzyna Kałwak, Jakub Kościerzyński, Dariusz Mazur.

W tym roku najwięcej głosów w ogólnodostępnym głosowaniu otrzymał sędzia Paweł Juszczyszyn. W trakcie XXV Zjazdu Iustitii online ogłoszone zostały wyniki i podczas połączenia internetowego Paweł Juszczyszyn dodał również: „Jesteśmy bowiem solidarni i stąd nasza siła. Nikt z nas nigdy nie zostanie sam i ja to wiem najlepiej. Wiem też jednak i to, że każdy z nas może dołożyć cegiełkę w walce o niezależność sądów i niezawisłość sędziowską. Natomiast podstawową naszą powinnością jest orzekanie, zgodnie z Konstytucją i zgodnie ze swoim sumieniem. Tak ślubowaliśmy!

Nie oglądajmy się zatem na innych, nie oczekujmy, że ktoś rozwiąże problem za nas. Miejmy odwagę postępować zgodnie z własnymi przekonaniami, niezależnie od wywieranej na nas presji, bez względu na grożące sankcje czy szykany… To ma moc. To ma wartość. To zostanie docenione. To wreszcie przynosi prawdziwą i wielką satysfakcję. Wiem, co mówię, bo sam tego doświadczyłem! W taki sposób – będąc z jednej strony niezawisłymi, z drugiej zaś strony solidarnymi – ta walka jest do wygrania! Róbmy więc swoje – razem i każdy z osobna.

Bądźmy razem także z obywatelami. Dziś już wiemy, że musimy się otworzyć na ludzi, może nawet bardziej na tych, którzy nie są nam przychylni, którzy nas nie rozumieją lub mają inne zdanie. Trzeba ludzi słuchać i z nimi rozmawiać. Z pokorą przypominać, że to my jesteśmy dla ludzi, nie ludzie dla nas.

Jeszcze raz – na koniec – pięknie dziękuję za wsparcie i solidarność okazywaną mi przez członków naszego Stowarzyszenia, tak jak i wszystkich obywateli. Jestem dumny z członkostwa w Iustitii, z tego, że jestem razem z Wami, w tak znakomitym gronie osób oddanych idei niezależnych sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz umacnianiu demokratycznego państwa prawa i – nade wszystko – ochronie wolności, praw i swobód obywatelskich”.

laureaci Honorowej Odznaki Iustitii 2020: https://www.iustitia.pl/79-informacje/3729-laureaci-honorowej-odznaki-iustitii-2020-sylwetki-zapraszamy-do-oddawania-glosow

XXV Zjazd Iustitii online: https://www.iustitia.pl/79-informacje/3777-xxv-zjazd-delegatow-po-raz-pierwszy-w-historii-zjazd-online

Foto: Rafał Maciąga

Sprawdź także

Cykliczny strajk zaczęty

18 stycznia (poniedziałek) będzie pierwszym dniem akcji protestacyjnej sędziów. Sędziowie żądają przywrócenia do pracy zawieszonych …