Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Humanitaryzm konwojowania

W.W., który cierpi na schorzenia kręgosłupa, odbywa karę pozbawienia wolności i był wielokrotnie konwojowany z jednostek penitencjarnych, w których przebywał, do sądów prowadzących postępowania. To znacznie pogorszyło jego stan zdrowia. W związku z tym W.W. zdecydował się pozwać Skarb Państwa reprezentowany przez….
….Komendanta Głównego Policji i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. ?W.W. dochodzi zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną w wyniku wykonywania władzy publicznej przez funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej? ? mówi Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HPFC.
?W ocenie W.W. funkcjonariusze publiczni przeprowadzali konwoje na rozprawy z jednostki, w której przebywał w sposób niezgodny z przepisami prawa, naruszając tym samym jego dobra osobiste? ? dodaje Katarzyna Wiśniewska.
W trakcie wielu godzin konwojowania W.W. był pozbawiony prawa do snu w porze nocnej, a warunki, w których przeprowadzane były konwoje, w jego ocenie nie były zgodne z zasadami humanitarnego traktowania i doprowadziły do rozstroju zdrowia. ?Sposób transportu więźnia w tej sytuacji narusza naszym zdaniem przepisy Kodeksu karnego wykonawczego? ? mówi adw. Marcin Ciemiński z kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k, który pro bono reprezentuje W.W.
?Zgodnie z art. 112 § 1 skazany korzysta z niezbędnego dla zdrowia wypoczynku, w szczególności z prawa do co najmniej godzinnego spaceru i ośmiogodzinnego czasu przeznaczonego na sen w ciągu doby? ? dodaje mec. Marcin Ciemiński. ?Przepis ten powinien być interpretowany w świetle nakazu humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności? ? dodaje apl. adw. Adelina Prokop, współprowadząca sprawę. Zgodnie jednak ze stanowiskiem Komendanta Głównego Policji przepisu art. 112 § 1 k.k.w. nie można traktować literalnie, ponieważ uniemożliwiłoby to lub znacznie utrudniło wykonanie konwojów etapowych, realizowanych przez Policję na zarządzenie organów procesowych.
Rzecznik Praw Obywatelskich w ubiegłym roku wskazał, że przerwy organizowane w trakcie konwoju nie umożliwiają skazanym lub tymczasowo aresztowanym niezbędnego dla zdrowia wypoczynku. Podobne sprawy rozpatrywał już również ETPC. Trybunał jest zdania, że poszanowanie godności człowieka wymaga, by więźniowie nie byli narażeni na większe cierpienie i trudności niż te, które są nieuniknione przy pozbawieniu wolności. Standard ten ma także zastosowanie do warunków, w jakich przewożeni są więźniowie.
Źróło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …