Najnowsze informacje

I Kongres Nauk Sądowych

Komitet Organizacyjny I Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który planowany jest w Warszawie, w listopadzie 2010 roku. Celem I KNS jest poprawa jakości, afektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin.

Planuje się także powołanie Federacji Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców, problem VAT dla biegłych, wydawanie biuletynu rozsyłanego przez Internet.
Dla zrealizowania tych celów i odbycia Kongresu potrzebne sam nam dane osobowe biegłych. Dlatego biegli i rzeczoznawcy proszeni są o przekazanie swoich adresów mailowych na adres mailowy Komitetu Organizacyjnego. Organizatorzy zwracają się też do biegłych i rzeczoznawców, aby utworzyli takie adresy, o ile jeszcze ich nie mają, co umożliwi przesyłanie im Biuletynu, jak i informacji o I KNS.
Informacje na temat I Kongresu Nauk Sądowych, lista stowarzyszeń, instytucji i osób które są w Komitecie organizacyjnym znajdują się na stronie: www.1kns.pl.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego I KNS jest dr med. Jerzy Pobocha. Adres Komitetu Organizacyjnego: www.1kns.pl 71-210 Szczecin e-mail: 1kongresns@gmail.com fax:91 886 58 84 tel.:0605053894

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …