Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Szczypta soli / I radca prawny przemówił

I radca prawny przemówił

Pan mecenas Jerzy Kozdroń (radca prawny), prominentny poseł Platformy Obywatelskiej a od niedawna wiceminister sprawiedliwości, jako przewodniczący podkomisji prawa karnego w Komisji Nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji, był lobbował za przyznaniem radcom prawnym uprawnień obrońców w sprawach karnych. Wsławił się m.in. tym, że udzielając głosu przedstawicielom Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził, że: my wiemy co Pan Powie i nawet wiemy co Panu odpowiemy ? dając wprost do zrozumienia, że Platforma Obywatelska (ekipa Tuska) wszystko już ustaliła i głos Adwokatury Polskiej lekce sobie waży. Otóż Pan Mec. Jerzy Kozdroń (radca prawny) wygłosił taką oto opinię na temat uprawnień procesowych obrońców w sprawach karnych: wprowadzenie daleko idącej swobody w kontaktach podejrzanego czy oskarżonego z obrońcą byłoby zbyt daleko idącym uprawnieniem z powodu rozwiniętej przestępczości zorganizowanej i przypadków współpracy obrońców z przestępcami. No i w związku z taką opinią, Pan Poseł stwierdził, że zasadne jest (wbrew nowelizacji proponowanej przez Senat Rzeczypospolitej w zgodzie z orzecznictwem Europejskigo Trybunału Praw Człowieka), aby przepisy polskiej procedury karnej upoważniały prokuratora do zastrzeżenia obecności prokuratora przy widzeniu obrońcy z podejrzanym.
Adwokatura Polska stanowczo protestowała (i nadal protestuje, bo proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył) przeciwko udzieleniu wszystkim radcom prawnym uprawnień obrońców w sprawach karnych. Prawnik, który prezentuje pogląd, że kontakt podejrznego z obrońcą na jakimkolwiek etapie postępowania może podlegać jakimkolwiek ograniczeniom, nie nadaje się do pełnienia funkcji obrońcy. I tego właśnie, takiego podejścia do roli obrońcy przez radców prawnych jaki zaprezentował Poseł Jerzy Kozdroń obawia się adwokatura. Jednocześnie przedstawiciele adwokatury zaproponowali aby nowelizując Kodeks postępowania karnego, wszystkich radców prawnych, którzy chcą pełnić funkcje obrońców przyjąć do adwokatury. Czy w tym stanowisku nie ma pewnej sprzeczności ? Adwokatura oponuje wobec udzielenia uprawnień radcom prawnym a jednocześnie chce radców przyjąć w swoej szeregi ? Nie nie ma sprzeczności w takim stanowisku adwokatury.
Adwokat, który wygłaszałby poglądy zaprezentowane przez Pana Posła Jerzego Kozdronia w sprawie kontaktów podejrzanego z obrońcą naraziłby się na postępowanie dyscyplinarne i wydalenie z adwokatury (może wcześniej zastosowano by jakieś łagodniejsze środki ostrzegawcze). I na tym polega propozycja adwokatury w sprawie nowelizacji art. 82 KPK. Gdyby Pan Poseł Jerzy Kozdroń z mocy prawa został wpisany na listę adwokatów, po swojej wypowiedzi zostałby z adwokatury wywalony. Jeśli jako radca prawny uzyska uprawnienia do wykonywania funkcji obrońcy, dalej będzie mógł opowiadać farmazony na temat polakiej procedury karnej. Może zaproponuje nawet aby znieść tajemnicę obrończą ? A Polska będzie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka przegrywała procesy, w których ograniczenie prawa do kontaktu z obrońcą podniesine zostanie jako ograniczenie prawa do obrony.
Jerzy M. Majewski adwokat

Sprawdź także

Biuro RPO pracuje

W czasie obowiązywania stanu wyjątkowego Rzecznik Praw Obywatelskich będzie realizował swe kompetencje w sposób nieprzerwany …