Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / I znów przegrana w Strasburgu

I znów przegrana w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka 14 lutego tego roku wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce: Gałązka przeciwko Polsce (skarga nr 18661/09), dotyczący zarzutu nadmiernej długości tymczasowego aresztowania. Skarżący Robert Gałązka został tymczasowo aresztowany w związku z zarzutami dokonania zabójstwa, usiłowania rozboju oraz handlu narkotykami. Skarżący Robert Gałązka został tymczasowo aresztowany w związku z zarzutami dokonania zabójstwa, usiłowania rozboju oraz handlu narkotykami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Tymczasowe aresztowanie ? zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego ? wielokrotnie przedłużano. Ogólnie środek ten stosowano przez okres 5 lat i 7 miesięcy, z tym, że skarżący jednocześnie odbywał karę pozbawienia wolności w innej sprawie. Uzasadniając zastosowanie i przedłużanie tego środka sądy krajowe powoływały się na powagę stawianych skarżącemu zarzutów, grożącą mu surową karę oraz ryzyko utrudniania postępowania. Jakkolwiek w odniesieniu do obawy utrudniania postępowania przez skarżącego sądy nie wskazały żadnych konkretnych okoliczności ? poza faktem jego działalności w zorganizowanej grupie przestępczej ? uzasadniających przyjęcie takiego ryzyka.
Oceniając niniejszą skargę Trybunał powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo, wskazał, że zarówno uzasadniona obawa popełnienia przestępstwa, jak też konieczność zgromadzenia obszernego materiału dowodowego mogły uzasadniać stosowanie tymczasowego aresztowania w jego początkowym okresie. Podobnie grożąca skarżącemu surowa kara mogła uzasadniać przyjęcie ryzyka utrudniania postępowania jednakże przesłanka ta sama w sobie nie może uzasadniać długich okresów tymczasowego aresztowania. W odniesieniu natomiast do podnoszonej przez sądy krajowe obawy matactwa, Trybunał wskazał, że podstawę tę powoływano bardzo ogólnie, odwołując się jedynie do powagi stawianych skarżącemu zarzutów. Trybunał podkreślił także, że wprawdzie charakter sprawy mógł uzasadniać względnie długi okres aresztu, władze krajowe nie były jednak uprawnione do jego nieograniczonego przedłużania. Nawet bowiem w sytuacji, gdy szczególne okoliczności sprawy uzasadniają stosowanie tymczasowego aresztowania ponad akceptowane przez Trybunał okresy, za przedłużaniem stosowania tego środka muszą przemawiać bardzo istotne argumenty. Tytułem słusznego zadośćuczynienia Trybunał przyznał skarżącemu kwotę 6.000 euro.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …