Najnowsze informacje

IAJ o sędziach w Jemenie

Oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów i Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet Sędziów w sprawie morderstw sędziów w Jemenie i sytuacji w Tunezji

Pełniący funkcje przewodniczącego Stowarzyszenia Sędziów w Jemenie i Przewodnicząca Forum Kobiet Sędziów w Jemenie zwrócili się do międzynarodowej społeczności sędziów szukając wsparcia dla członków środowiska sędziowskiego, którzy są celem ataków ze strony sił wrogich praworządności. Pomimo wynegocjowanego przez ONZ zawieszenia broni, które rozpoczęło się w kwietniu i zostało odnowione w sierpniu, w Sanie odnotowano falę przemocy. Lokalne media donoszą o niedawnym porwaniu, torturach i morderstwie dr. Mohammeda Hamrana, byłego członka Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Jemenie. Odnotowano też inne przypadki morderstw lub okaleczania sędziów na terenie sądów, na ulicy, lub nawet w ich domach. Władze nie zapewniły im odpowiedniej ochrony w obliczu rozpowszechnienia się posiadania broni w społeczeństwie i ogólnego chaosu wojennego. Sędziowie pracują w dużej mierze bez wynagrodzenia, podczas gdy ich życie jest zagrożone.

Choć Jemen nie jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, IAJ w przyszłości „stanowczo prosiło”, by użyto wszelkich metod i wpływów by zatrzymać przemoc wobec przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. (Oświadczenie Prezesa IAJ Christiny Crespo, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, Rzym, 8 lutego, 2016). Stowarzyszenie korzysta dziś z okazji by ponowić ten apel.

Stowarzyszenie Kobiet Sędziów w Jemenie jest stowarzyszeniem afiliowanym przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kobiet Sędziów. Jesteśmy solidarni z członkami stowarzyszenia w Jemenie i ich koleżankami i kolegami. Z całego serca wspieramy IAJ w ich wezwaniu do zaprzestania przemocy wobec sędziów i wzywamy rządzących do zapewnienia sędziom potrzebnej ochrony.

Nie ma ważniejszego aspektu niezależności sędziów niż prawo sędziów do wykonywania swoich obowiązków bez groźby przemocy. Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów i Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Kobiet dołączają się do zjednoczonych głosów z całego świata, wzywając do zakończenia tych aktów przemocy.

Rezolucja w sprawie Tunezji

Rada Naczelna Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ), zwołana z okazji swojego 64-ego dorocznego spotkania w Tel Awiwie (Izrael), została poinformowana o sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Tunezji i jednogłośnie przyjęła następującą rezolucję.

Stwierdza się co następuje:

– rozwiązanie legalnej Wysokiej Rady Sądownictwa i zastąpienie jej prowizoryczną Radą, której większość członków jest powołana przez Prezydenta Republiki, narusza międzynarodowe standardy, a w szczególności Artykuły 2-3 Uniwersalnej Karty Sędziego;

– zwolnienia sędziów przez rozporządzenie Prezydenta Republiki narusza międzynarodowe standardy, a w szczególności Artykuły 2-2 i 7-1 paragraf 2 Uniwersalnej Karty Sędziego;

– implementacja dyscyplinarnych, czasem kryminalnych, procedur jako środka odwetowego za decyzje sędziów i prokuratorów, narusza międzynarodowe standardy, a w szczególności Artykuły 7-1 paragraf 3 Uniwersalnej Karty Sędziego;

– implementacja procedur dyscyplinarnych bez powiadomienia o zarzutach, bez prawa do obrony i bez realnego prawa do odwołania się od decyzji, narusza międzynarodowe standardy, a w szczególności Artykuły 7-1 paragraf 4 Uniwersalnej Karty Sędziego;

W świetle powyższego, Naczelna Rada udziela pełnego poparcia dla działalności Stowarzyszenia Sędziów Tunezyjskich i jego kierownictwa mającego na celu obronę niezależności sądownictwa i praworządności w Tunezji.

Stwierdza, że obrona tych wartości jest obowiązkiem sędziów i z jej powodu nie powinny być wszczynane przeciwko nim żadne czynności.

Zaznacza, że wolność słowa i prawo do zrzeszania się sędziów muszą być respektowane w każdej sytuacji.

Zwraca się do władz Tunezji o respektowanie tych wartości, zaś do władz międzynarodowych o zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, by zachęcić władze Tunezji do szanowania i obrony tunezyjskich sędziów.

Sprawdź także

HFPC o pozwie Lecha Wałęsy

W październiku 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował sprawę Wałęsa przeciwko Polsce. Sprawa została …