Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ile ma ważyć więzienny list

Ile ma ważyć więzienny list

W 2011 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w sprawie uregulowań zawartych w § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. wskazując na brak uzasadnienia dla zapisu, który stanowi, iż dopuszczalna masa listu wysyłanych przez osadzonych wynosi do 20 g. Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zapewnił, że omawiane zagadnienie zostanie rozwiązane poprzez nowelizację przywołanego wyżej rozporządzenia. Tymczasem § 22 projektu z dnia 15 listopada 2011 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, umieszczonego na stronie internetowej Służby Więziennej, przewiduje, że dopuszczalna masa przesyłek listowych wynosi 20 g. Tym samym nie dokonano sugerowanej przez Biuro Rzecznika zmiany.
W ocenie Rzecznika nie ma racjonalnych przesłanek do tego, by utrzymywać obecny stan rzeczy, który prowadzi do ograniczenia praw osób pozbawionych wolności. Zgodnie z cennikiem opłat za powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym, znajdującym się w załączniku do zarządzenia Nr 28 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 10 marca 2009 r., dopuszczalna masa przesyłki listowej ekonomicznej nierejestrowanej wynosi do 50g. Opłata przesyłki o masie do 50 g jest taka sama, jak przesyłki o masie do 20 g, zatem zmiana uregulowań nie niesie za sobą dodatkowych kosztów.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o uwzględnienie w pracach nad projektem nowelizacji rozporządzenia zmiany dopuszczalnej masy przesyłki listowej ekonomicznej.

Sprawdź także

Bronią swojej niezawisłości

STANOWISKO SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU W ZWIĄZKU Z PISMEM NR WO 072.9.2023 KRAJOWEJ RADY …