Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Ile władzy w samorządach

Ile władzy w samorządach

Idea ?public governance” to w ocenie prezesa NIK wielkie wyzwanie, stojące obecnie przed tymi samorządami, które chcą w pełni realizować ideę samorządności w służbie obywatelom. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski był jednym z gości zaproszonych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. ?Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ichfunkcjonowaniem…? zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 20. rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie powiatu i samorządzie województwa. Władza samorządu terytorialnego opiera się na Konstytucji. Art.16 ust. 2 ustawy zasadniczej stanowi: ?Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.? W ten sposób powierzono jednostkom samorządu terytorialnego zaszczytną misję wykonywania zadań administracji publicznej. Drugim źródłem władzy organów stanowiących samorząd jest wola mieszkańców danej jednostki samorządowej. Więcej na stronie NIK.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …