Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ile za ból najbliższych

Ile za ból najbliższych

?Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego? to temat ? konferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia, która odbyła się w siedzibie Sejmu RP. Organizatorem spotkania był Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisja Nadzwyczajna ds. Zmian w Kodyfikacjach, Minister Sprawiedliwości przy współudziale Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń.
– Treść uregulowań ? objętych zakresem przedmiotowym konferencji ? wskazuje, że mamy do czynienia z problematyką o największym ciężarze gatunkowym w prawie cywilnym, chodzi, bowiem o kompensację doznanej krzywdy będącej następstwem naruszenia najważniejszych dóbr osobistych poszkodowanego, takich jak życie lub zdrowie ? mówił w trakcie wystąpienia Jerzy Kozdroń.
Przepisy regulujące zadośćuczynienie należą do najtrudniejszych w stosowaniu, sąd, bowiem musi wycenić ból, cierpienie, czy też stratę osoby najbliższej ? zaznaczył. Sekretarz Stanu podkreślił również, że orzecznictwo sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego stanowi nieocenioną pomoc nie tylko w procesie stosowania, ale także stanowienia prawa.
Zapewnił także, że minister sprawiedliwości zawsze z uwagą obserwuje orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i angażuje się w prace mające na celu dostosowanie systemu prawnego do podejmowanych przez Trybunał rozstrzygnięć.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …