Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ile zarabia sędzia

Ile zarabia sędzia

W poznańskich sądach 17 i 18 listopada wokand było tyle ile zawsze.

Tylko jedna z sędziów w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego w Poznaniu zniosła wszystkie sprawy, wyznaczone na 17 listopada. Nastąpiło to, jak dowiedziałem się w sądowym sekretariacie, z powodu choroby sędziego. W sądach rejonowych też nie widziałem zmniejszonej liczby prowadzonych spraw.
– Wszystkie sprawy dzisiaj odbywają się zgodnie z wyznaczonymi terminami ? mówi adwokat Jacek Relewicz. Jednakże medialne zapowiedzi o dniach bez wokand wprowadzają dużo zamieszania. Odebrałem już kilkanaście telefonów od moich klientów, którzy pytali czy sprawa w sądzie odbędzie się. Nie wyobrażam sobie, aby w ostatniej chwili ktoś zdjął sprawę z wokandy, bez uzasadnionej przyczyny, bo to ograniczałoby prawa uczestników procesu.
Dni bez wokand organizowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? mogą być przysłowiowym obosiecznym mieczem. To fakt, że głośno mówi się o problemach sądownictwa i dołączających się do protestów prokuratorów – lecz sprowadza się to tylko do jednego wspólnego mianownika ? finansowego. Zarabiają tak dużo, myślą i głośno mówią Polacy, a chcą jeszcze więcej. Sędziom nie pomógł Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, który powiedział: „Jestem głęboko przekonany, że większość środowiska sędziowskiego zauważa fakt, że przyszły rok jest rokiem około czteroprocentowego wzrostu wynagrodzeń sędziowskich” ? Dodał ? cytujemy za PAP- że ze zrozumieniem przyjmuje „głos każdego środowiska, każdej grupy zawodowej, mówiącej o tym, że oczekiwałyby wyższego wzrostu”. „Ale sędziowie, poza nauczycielami, są jedną z dwóch grup zawodowych finansowanych z budżetu państwa, które mają w przyszłym roku wzrost wynagrodzeń. Mam głęboką nadzieję, że o tym będziemy wszyscy pamiętać, o tym będą także pamiętać ci, którzy mieliby podejmować ewentualne decyzje o przyłączeniu się do akcji „dni bez wokandy” ? powiedział szef resortu sprawiedliwości.
Komunikat prasowy
W związku z nieścisłą informacją podaną w Wiadomościach TVP, iż sędzia sądu rejonowego zarabia 9 000 zł miesięcznie informuję, że wynagrodzenie rozpoczynającego służbę sędziego sądu rejonowego jest znacznie niższe. Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego rozpoczynającego służbę wynosi 2,05 średniego wynagrodzenia z II kwartału roku poprzedniego. W bieżącym roku jest to miesięcznie 6 317 zł brutto (5 167 zł netto). Dopiero 20 latach nienagannej służby wynagrodzenie może wzrosnąć maksymalnie do 2,5 średniego wynagrodzenia (7 703 zł brutto) i być powiększone o 20% dodatku stażowego. Warunkiem tego jest jednak nienaganna służba, gdyż awans do wyższych stawek wynagrodzenia od niej zależy. Podane w tabeli widzom stawki wynagrodzeń sędziów były zatem zmanipulowane i kwota podana w Wiadomościach TVP może dotyczyć tylko sędziów najstarszych stażem i o nienagannym przebiegu służby, jednak w sądach rejonowych w większości orzekają sędziowie z krótszym stażem. Informuję również, że w 1997 r. wynagrodzenie sędziego wynosiło 2,77 średniego wynagrodzenia ? a więc więcej w stosunku do obecnej wysokości 2,05 średniej i apelujemy o ustalenie harmonogramu działań zmierzającej do niwelacji tego spadku. Ponadto przypominam, że sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego. Sędziemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego. Sędzia nie może: 1) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, 2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, 3) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, 4) posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego, 5) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy SSP Iustitia

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …