Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Iluzja demokracji w Polsce

Komisja wolności PE przyjęła raport o stanie praworządności w Polsce. Posłowie mówią o „przytłaczających dowodach” naruszeń

Raport wskazuje na ciągłe pogarszania się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych w Polsce. W tekście skoncentrowano się na funkcjonowaniu systemu legislacyjnego i wyborczego, niezależności sądownictwa i praw sędziów oraz ochronie praw podstawowych w Polsce. Raport nt. Polski przygotował Juan Fernando Lopez
Wśród najważniejszych kwestii wymieniono m.in. faktyczne uznanie edukacji seksualnej za przestępstwo, mowę nienawiści, dyskryminację społeczną
Sprawozdanie zostało przyjęte przy 52 głosach za i 15 przeciw
Teraz zostanie poddane debacie i głosowaniu na posiedzeniu plenarnym we wrześniu 2020 r.
PE relacjonując głosowanie nad poprawkami podkreślił, że posłowie PE wskazywali na „przytłaczające dowody” naruszeń w Polsce

Przez ostatnie pięć lat Polska „systematycznie demontowała wszelkie ślady podziału władzy, wolności słowa i pluralizmu mediów”, twierdzi przewodniczący Komitetu Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego i wzywa unijnych przywódców do głosowania nad ewentualnymi sankcjami wobec Warszawy, pisze Maïa de La Baume z POLITICO.

Źródło: i więcej: onet.pl

Sprawdź także

Europo zawetuj bezprawie!!!

Warszawa, 19 listopada 2020 roku Pani Ursula von der Leyen Przewodnicząca Komisji Europejskiej Pan David …