Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Iluzoryczne prawa dzieci

Iluzoryczne prawa dzieci

Do dziecka czekającego na azyl w Polsce, lekarz przyszedł po pół roku.

Na konferencji poświęconej prawom podstawowym w Brukseli, Agencja Praw Podstawowych UE opublikowała raport poświęcony prawom dzieci, które pozostają bez opieki i ubiegają się o azyl w państwach członkowskich UE (Separated, Asylum-seeking Children in European Union Member States). Wyniki raportu pokazują, że prawa tych dzieci są często łamane.
Badanie było przeprowadzone w 2009 w 12 krajach Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, na Cyprze, Francji, na Węgrzech, Włoszech, na Malcie, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji oraz w Wielkiej Brytanii).
FRA przeprowadziła wywiad z 300 dziećmi ubiegającymi się o azyl w państwach członkowskich. Jednocześnie, ankietowanymi byli również dorośli opiekujący się tymi dziećmi. W raporcie przytoczono szereg cytatów z tych rozmów. Wyniki raportu wskazują, że dzieci często przebywają w ośrodkach, których warunki nie są dla nich odpowiednie. Zdarza się również, że dzieci przebywają w ośrodkach detencji, nawet jeśli nie popełniły żadnego przestępstwa. Dzieci przebywające w polskich ośrodkach dla cudzoziemców skarżą się często na ich przeludnienie.
Ponadto, dzieci z niektórych polskich ośrodków wskazują, że często nie dostają odpowiedniej dla nich ilości jedzenia. Kolejnym często podnoszonym problemem jest dostęp do opieki medycznej. Jeden z chłopców przybywający w polskim ośrodku dla uchodźców przyznał, że czekał prawie pół roku na wizytę u lekarza. W raporcie wskazuje się również, że dzieci często nie rozumieją zasad procedur, w których uczestniczą. Ponadto, dzieci wskazują, że rzadko bierze się pod uwagę w postępowaniach ich opinie. W Polsce dzieci skarżyły się również na problemy przystosowawcze w szkole. Ankietowani opiekunowie zwracali uwagę, iż nauczyciele zwykle nie są odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi przebywającymi w ośrodkach dla cudzoziemców. Jednocześnie w raporcie przytacza się niezwykle ważną kwestię potencjalnego handlu dziećmi.
W odniesieniu do Polski, opiekunowie zajmujący się dziećmi przebywającymi w ośrodkach dla cudzoziemców, szczególnie uczulali na konieczność weryfikowania tego, czy dana osoba podająca się za opiekuna prawnego dziecka, rzeczywiście nim jest.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …