Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

In Gremio o nowelizacjach

Tematem wiodącym są nowelizacje wielu istotnych dla funkcjonowania naszego państwa ustaw ? o Trybunale Konstytucyjnym, o Policji, o służbie cywilnej czy Prawa o prokuraturze. Szczecińscy prawnicy komentują na łamach IG nowe przepisy. W numerze także teksty m.in. o adwokacie z urzędu, którego zakres funkcjonowania w ostatnimczasie mocno się poszerzył. W rubryce ?Okiem aplikanta? czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie, czy aplikacja stała się mniej atrakcyjna. In Gremio dzieli się też informacjami o nadchodzącej wizerunkowej ofensywie adwokatury. Poza tym w numerze cykliczne artykuły w rubrykach ?Język na wokandzie?, ?Z repertorium rzecznika? oraz szereg innych publikacji i relacji ze zdarzeń z życia lokalnego środowiska prawniczego. Do lektury zachęca adw. Piotr Dobrołowicz, redaktor naczelny In Gremio.
Źródło: adwokatura.pl

Sprawdź także

Cykliczny strajk zaczęty

18 stycznia (poniedziałek) będzie pierwszym dniem akcji protestacyjnej sędziów. Sędziowie żądają przywrócenia do pracy zawieszonych …