title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Sądowy “Rubikon" został przekroczony
List Otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów:  "To zamach stanu przeciwko strukturze jednej z najważniejszych instytucji państwowych" - powiedziała Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf komentując reformy sądownictwa w Polsce. Ten wyjątkowy i bezprecedensowy alarm pokazuje, jak dramatycznie poważną wagę posiadają

nowe polskie prawa. Do tej pory ani ten apel, ani stanowcze oświadczenia licznych władz krajowych i międzynarodowych, które przyłączyły się do obaw wyrażonych w liście Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) z 22 grudnia 2017 r., nie doprowadziły do powrotu do dotychczasowego, dobrze dopasowanego i zrównoważonego systemu władz państwowych w Polsce.
     Europejskie Stowarzyszenie Sędziów, Regionalna Grupa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, otrzymało w ostatnich miesiącach skargi od wielu polskich kolegów, którzy odczuwają rosnącą presję ze strony rządu, i ponawia swoje zobowiązanie do zapewnienia wszelkiej pomocy i wsparcia, które mogą uznać za właściwe. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zwróciło również należytą uwagę na rosnącą troskę na poziomie europejskim odnośnie sytuacji w Polsce, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Podzielając tą troskę EAJ apeluje do wszystkich organów Unii Europejskiej, Rady Europy i odpowiednich Państw Członkowskich o priorytetowe potraktowanie i zintensyfikowanie wszelkich wysiłków mających na celu przekonanie polskich polityków do poprawy obecnych reform legislacyjnych.
     Europejskie Stowarzyszenie Sędziów jest świadome, że każde państwo zobowiązało się do zapewnienia swoim obywatelom sądownictwa, które będzie wykonywało swoje obowiązki w najlepszy możliwy sposób. Dlatego też reformy mające na celu poprawę skuteczności sądownictwa oczywiście nie są same w sobie negatywne jako takie; EAJ ma ugruntowane doświadczenie w tym zakresie i może zaoferować przykłady najlepszych praktyk. Jednak każda restrukturyzacja zawsze musi szanować fundamentalne podstawy niezależności sędziów (wyrażone w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).
    Tak zwana reforma w Polsce nie spełnia tego wymogu; wręcz przeciwnie, stwarza dla niego zagrożenie. Dlatego też, realizując nasze zobowiązanie do obrony niezależności sądownictwa w Polsce, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów potwierdza swoją negatywną ocenę reform prawnych przeprowadzonych w tym kraju i wyraża poparcie dla silnej i jednoznacznej polityki europejskiej, która pomaga w odwróceniu naruszenia przez polskie władze podstawowych i kluczowych standardów w zakresie praworządności i demokracji.
     
     
Data: 13.01.2018, godzina: 12:44:22.


Moja kancelaria

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu

Profesor Marcin Matczak 0 domniemaniu konstytucyjności i meandrach polskiej polityki w ujęciu lapidarnym:"Jednym z najbardziej cynicznych argumentów

Prof. Wojciech Sadurski: " Władza ( czytaj Jarosław Kaczyński , PiS i PAD czytaj Pan Andrzej Duda) działa na wzór zorganizowanej grupy przestępczej "

Red. Eliza Michalik: Proszę o możliwie najszersze udostępnianie tej informacji. Obserwatorium Wyborcze, organizacja obserwująca proces wyborczy

Sedzia Józef Iwulski zastepujący Pierwszego Prezesa SN Małgorzatę Gersdorf, pod jej nieobecność: Po urlopie Pierwsza Prezes powróci


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać - powiedział swoim fanom podczas niedzielnego koncertu w Warszawie lider zespołu The Rolling Stones - Mick Jagger. Koncert The Rolling Stones odbył się w na PGE Narodowym w ramach europejskiego tournee "Stones – No Filter". Do sieci trafiły nagrania, na którym słychać jak Jagger pozdrawia ze sceny widownię. Jak się macie, Warszawo? - pyta po angielsku. Następnie w języku polskim dodaje: - Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać.
Porady, Listy, Komunikaty

Trwa nabór na stanowiska kontrolerów do jednostek organizacyjnych NIK. Izba poszukuje kandydatów do pracy zarówno w Warszawie

52. Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich) odbędzie się 20-22 września 2018 r. w Warszawie.

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"