title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Sądowy “Rubikon" został przekroczony
List Otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów:  "To zamach stanu przeciwko strukturze jednej z najważniejszych instytucji państwowych" - powiedziała Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf komentując reformy sądownictwa w Polsce. Ten wyjątkowy i bezprecedensowy alarm pokazuje, jak dramatycznie poważną wagę posiadają

nowe polskie prawa. Do tej pory ani ten apel, ani stanowcze oświadczenia licznych władz krajowych i międzynarodowych, które przyłączyły się do obaw wyrażonych w liście Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) z 22 grudnia 2017 r., nie doprowadziły do powrotu do dotychczasowego, dobrze dopasowanego i zrównoważonego systemu władz państwowych w Polsce.
     Europejskie Stowarzyszenie Sędziów, Regionalna Grupa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, otrzymało w ostatnich miesiącach skargi od wielu polskich kolegów, którzy odczuwają rosnącą presję ze strony rządu, i ponawia swoje zobowiązanie do zapewnienia wszelkiej pomocy i wsparcia, które mogą uznać za właściwe. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zwróciło również należytą uwagę na rosnącą troskę na poziomie europejskim odnośnie sytuacji w Polsce, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Podzielając tą troskę EAJ apeluje do wszystkich organów Unii Europejskiej, Rady Europy i odpowiednich Państw Członkowskich o priorytetowe potraktowanie i zintensyfikowanie wszelkich wysiłków mających na celu przekonanie polskich polityków do poprawy obecnych reform legislacyjnych.
     Europejskie Stowarzyszenie Sędziów jest świadome, że każde państwo zobowiązało się do zapewnienia swoim obywatelom sądownictwa, które będzie wykonywało swoje obowiązki w najlepszy możliwy sposób. Dlatego też reformy mające na celu poprawę skuteczności sądownictwa oczywiście nie są same w sobie negatywne jako takie; EAJ ma ugruntowane doświadczenie w tym zakresie i może zaoferować przykłady najlepszych praktyk. Jednak każda restrukturyzacja zawsze musi szanować fundamentalne podstawy niezależności sędziów (wyrażone w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).
    Tak zwana reforma w Polsce nie spełnia tego wymogu; wręcz przeciwnie, stwarza dla niego zagrożenie. Dlatego też, realizując nasze zobowiązanie do obrony niezależności sądownictwa w Polsce, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów potwierdza swoją negatywną ocenę reform prawnych przeprowadzonych w tym kraju i wyraża poparcie dla silnej i jednoznacznej polityki europejskiej, która pomaga w odwróceniu naruszenia przez polskie władze podstawowych i kluczowych standardów w zakresie praworządności i demokracji.
     
     
Data: 13.01.2018, godzina: 12:44:22.


Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats