title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Zabezpieczyli 2 miliardy złotych
Prokuratorzy zabezpieczyli majątek sprawców o wartości prawie 2 miliardów złotych We wszystkich jednostkach prokuratury w ubiegłym roku zastosowano zabezpieczenia majątkowe, w tym z tytułu przepadku lub zwrotu korzyści osiągniętej przez sprawców, na kwotę prawie 2 miliardów złotych. To aż o 511 proc. więcej w porównaniu z 2016 roku,

kiedy wartość faktycznie zabezpieczonego mienia wyniosła prawie 251 milionów 890 tysięcy złotych. W 2015 roku prokuratorzy zabezpieczyli majątek o wartości ponad 303 milionów 509 tysięcy złotych. Prawie 700 milionów złotych z mienia zabezpieczonego w 2017 roku to wartość mienia zabezpieczonego na poczet przepadku lub zwrotu korzyści w oparciu o ustawą z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), która obowiązuje od 27 kwietnia 2017 roku. Jednym z zasadniczych elementów reformy wymiaru sprawiedliwości było wprowadzenie przepisów umożliwiających odbieranie majątków sprawcom przestępstw, czyli przepisów o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Pomimo głośnych protestów opozycji z pełną determinacją realizowaliśmy nasz program i obietnice przedwyborcze – wskazuje Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. – Dane Prokuratury Krajowej potwierdzają, że nowe rozwiązania prawne przyjęły się w praktyce prokuratorskiej i pokazują jakościową zmianę w zakresie działań prokuratury – dodaje Zbigniew Ziobro. Z danych zebranych przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że w ubiegłym roku zwiększyła się także liczba wydanych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. W 2017 roku wydano 45 tysięcy 340 takich postanowień, a w latach wcześniejszych odpowiednio: 21 tysięcy 109 i 30 tysięcy 820 postanowień. Największa ilość postanowień o zabezpieczeniu majątkowym została wydana w jednostkach prokuratur podległych: Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku – 6 tysięcy 552, Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – 6 tysięcy 297 oraz Prokuraturze Regionalnej w Krakowie – 4 tysiące 810. W Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w 2017 roku wydano łącznie 627 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. Największą ilość postanowień tego typu zanotowano w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym – 95, Podlaskim Wydziale Zamiejscowym – 84 oraz Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym – 67. Największą ilość postanowień o zabezpieczeniu na poczet przepadku lub zwrotu korzyści od 27 kwietnia 2017 roku (od momentu wejścia w życie ustawy z 23 marca 2017 roku) do 31 grudnia 2017 roku wydano w jednostkach podległych: Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – 134, Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu – 78 oraz w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej – 48. Największa wartość zabezpieczonego w ubiegłym roku mienia została odnotowana w: Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – ponad 200 milionów 808 tysięcy złotych, Prokuraturze Okręgowej w Łodzi – prawie 162 miliony 554 tysięcy złotych, Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku – ponad 153 miliony złotych, Prokuraturze Okręgowej w Warszawie – ponad 72 miliony złotych oraz Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – prawie 46 milionów złotych. Natomiast największą wartość zabezpieczonego mienia zanotowano w jednostkach podległych: Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – ponad 398 milionów 330 tysięcy złotych, Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku – prawie 239 milionów 634 tysiące złotych, Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – prawie 131 milionów 482 tysiące złotych oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu – prawie 114 milionów 97 tysięcy złotych. Z danych zebranych przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że w 2017 roku wartość mienia zabezpieczonego na poczet przepadku lub zwrotu korzyści przez jednostki podległe poszczególnym Prokuraturom Regionalnym w 2017 roku wyniosła prawie 467 milionów 628 tysięcy złotych.
     
     
Data: 06.04.2018, godzina: 09:37:00.


Moja kancelaria

Dr Adam Bodnar rzecznik Praw Obywatelskich napisał do premiera ws. „porozumienia” rządu z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Chciałbym łaskawie przedstawić Panu propozycję oferty, która zakończy hańbiący okres w dziejach naszego Narodu, kiedy to jedno z najwybitniejszych dzieł o światowej randze nie było własnością naszego umiłowanego Skarbu Państwa. Ludzie którzy codziennie oglądają to dzieło, podziwiają twórcę, lecz w ich oczach widać smutek, żal, ból, rozpacz, a wszystko przez to panie Ministrze Kultury, że największe nasze dzieło sztuki XV wieku nadal nie stanowi naszej własności. Chodzi mi oczywiście o Ołtarz Wita Stwosza.

Polski rząd nie włącza się w prace Grupy roboczej ONZ ds. starzenia się, która pracuje nad przygotowaniem Konwencji o prawach osób starszych Resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie planuje udziału w spotkaniu grupy, nie odpowiedział też na pytania jej przewodniczącego. Odpowiedzi udzielił zaś Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik wciąż ma nadzieję, że rząd weźmie udział w pracach nad konwencją, która daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie ich dyskryminacji Od 2012 r. na forum ONZ jest prowadzona debata mająca na celu opracowanie i przyjęcie Konwencji o prawach osób starszych. Chodzi o prace grupy roboczej OEWGA (Open-ended Working Group on Ageing).
Porady, Listy, Komunikaty

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu WIARA i ROZUM, podczas którego prof. Maciej Radosz wygłosi wykład pod tytułem:

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.