title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Zabezpieczyli 2 miliardy złotych
Prokuratorzy zabezpieczyli majątek sprawców o wartości prawie 2 miliardów złotych We wszystkich jednostkach prokuratury w ubiegłym roku zastosowano zabezpieczenia majątkowe, w tym z tytułu przepadku lub zwrotu korzyści osiągniętej przez sprawców, na kwotę prawie 2 miliardów złotych. To aż o 511 proc. więcej w porównaniu z 2016 roku,

kiedy wartość faktycznie zabezpieczonego mienia wyniosła prawie 251 milionów 890 tysięcy złotych. W 2015 roku prokuratorzy zabezpieczyli majątek o wartości ponad 303 milionów 509 tysięcy złotych. Prawie 700 milionów złotych z mienia zabezpieczonego w 2017 roku to wartość mienia zabezpieczonego na poczet przepadku lub zwrotu korzyści w oparciu o ustawą z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), która obowiązuje od 27 kwietnia 2017 roku. Jednym z zasadniczych elementów reformy wymiaru sprawiedliwości było wprowadzenie przepisów umożliwiających odbieranie majątków sprawcom przestępstw, czyli przepisów o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Pomimo głośnych protestów opozycji z pełną determinacją realizowaliśmy nasz program i obietnice przedwyborcze – wskazuje Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. – Dane Prokuratury Krajowej potwierdzają, że nowe rozwiązania prawne przyjęły się w praktyce prokuratorskiej i pokazują jakościową zmianę w zakresie działań prokuratury – dodaje Zbigniew Ziobro. Z danych zebranych przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że w ubiegłym roku zwiększyła się także liczba wydanych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. W 2017 roku wydano 45 tysięcy 340 takich postanowień, a w latach wcześniejszych odpowiednio: 21 tysięcy 109 i 30 tysięcy 820 postanowień. Największa ilość postanowień o zabezpieczeniu majątkowym została wydana w jednostkach prokuratur podległych: Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku – 6 tysięcy 552, Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – 6 tysięcy 297 oraz Prokuraturze Regionalnej w Krakowie – 4 tysiące 810. W Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w 2017 roku wydano łącznie 627 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. Największą ilość postanowień tego typu zanotowano w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym – 95, Podlaskim Wydziale Zamiejscowym – 84 oraz Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym – 67. Największą ilość postanowień o zabezpieczeniu na poczet przepadku lub zwrotu korzyści od 27 kwietnia 2017 roku (od momentu wejścia w życie ustawy z 23 marca 2017 roku) do 31 grudnia 2017 roku wydano w jednostkach podległych: Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – 134, Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu – 78 oraz w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej – 48. Największa wartość zabezpieczonego w ubiegłym roku mienia została odnotowana w: Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – ponad 200 milionów 808 tysięcy złotych, Prokuraturze Okręgowej w Łodzi – prawie 162 miliony 554 tysięcy złotych, Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku – ponad 153 miliony złotych, Prokuraturze Okręgowej w Warszawie – ponad 72 miliony złotych oraz Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – prawie 46 milionów złotych. Natomiast największą wartość zabezpieczonego mienia zanotowano w jednostkach podległych: Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – ponad 398 milionów 330 tysięcy złotych, Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku – prawie 239 milionów 634 tysiące złotych, Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – prawie 131 milionów 482 tysiące złotych oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu – prawie 114 milionów 97 tysięcy złotych. Z danych zebranych przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że w 2017 roku wartość mienia zabezpieczonego na poczet przepadku lub zwrotu korzyści przez jednostki podległe poszczególnym Prokuraturom Regionalnym w 2017 roku wyniosła prawie 467 milionów 628 tysięcy złotych.
     
     
Data: 06.04.2018, godzina: 09:37:00.


Moja kancelaria

Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk : „Jesteście sami” Te słowa zabrzmiały złowieszczo, ale precyzyjnie oddają obecną sytuacje Polski

Prof. Norman Davies: - Trzeba pamiętać, jaki był cel powstania UE: pokój między narodami i żeby wojna między nimi nie była możliwa. Ojcowie UE byli przede

Prof.Norman Davies

- Trzeba pamiętać, jaki był cel powstania UE: pokój między narodami i żeby wojna między nimi nie była możliwa. Ojcowie UE byli przede wszystkim zainteresowani, żeby umocnić pokój w Europie, a dobrobyt ekonomiczny był drugim priorytetem - mówił prof. Norman Davies w wypełnionej po brzegi auli Europejskiego Centrum Solidarności.
W niedzielę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku z wykładem „Europa na zakręcie” wystąpił prof. Norman Davies. Spotkanie prowadziła dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska.
Prof. Davies wiele uwagi poświęcił brexitowi, a także problemowi imigrantów, który był jednym z argumentów za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
– W Unii Europejskiej panuje marazm. Za dużo problemów wisi w powietrzu i tworzy wahania. Elity polityczne UE same nie wiedzą, co robić i nie potrafią wskazać kierunku. Była umowa w sprawie przyjmowania uchodźców przez kraj członkowskie i nie weszło to w życie. Sytuacja jest przykra i nikt nie wie, co robić.- podkreślał brytyjski historyk. I dodawał: – Miliony imigrantów to była niespodzianka. Nie byliśmy do tego przygotowani. Jest strach, ale ta fala imigrantów jest stosunkowo mała. W Unii Europejskiej jest 500 mln ludzi. 3-4 mln imigrantów to jest kropla w oceanie. Nie wiem, jak przekonać ludzi, że to nie jest groza. Fale imigrantów w historii Europy się zdarzały, to nie jest nic nowego.

Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batoreg - Największy intelekt nie wygra z maczugą. Z Aleksandrem Smolarem rozmawia Magda Jethon

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Adwokat Jacek Dubois: "Jeśli nie powinno się mówić o Konstytucji, a myśmy mówili o niej młodzieży, obawiam się, że mogło dojść do karalnej deprawacji nieletnich"

Papież Franciszek: przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata mają stawić się w Watykanie pod koniec lutego. Papież Franciszek zwołał na ten termin

Stanisław Koziej b. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego: – „Nie mamy już Prezydenta. To ktoś rozpaczliwie i bez sensu szukający sposobu na utrzymanie

Sędzia Wojciech Hermeliński, szef PKW przyznaje: niektóre zmiany w Kodeksie wyborczym mogą opóźnić podanie wyników wyborów.

Wiesłąw Johann, wiceszef neo Krajowej rady Sądownictwa, wyłonionej z naruszeniem konstytucji: Doszło do "wpadki" i "znalazła się niewłąściwa osoba


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Sąd we Francji uznał, że przewodnicząca Frontu Narodowego/Zjednoczenia Narodowego musi poddać się ocenie psychiatrycznej w ramach dochodzenia ws. umieszczania przez nią na Twitterze zdjęć z egzekucji dokonywanych przez członków Państwa Islamskiego. Czy nie czas, aby sąd wypowiedział się w tej materii odnośnie polskich polityków i ich akolitów? Media informują, o sprawie informuje sama Le Pen. Sąd tych informacji nie potwierdza, ale jednocześnie zaznacza, że jest to normalna procedura przy tego rodzaju sprawach. - Myślałam, że widziałam już wszystko, ale nie. Ponieważ potępiam działania ISIS, "sprawiedliwość" poddaje mnie ocenie psychiatrycznej. Jak daleko się posuną?

Giordano Bruno utrzymywał, że w jednorodnie zbudowanym wszechświecie istnieje więcej układów planetarnych niż jeden, znany nam, Układ Słoneczny. Zakładał możliwość istnienia wielu gwiazd, słońc, planet, a nawet – zamieszkujących je istot. W 1592 roku Brunowi postawiono oględny zarzut herezji i szerzenia kłamstw. Ponadto kardynał Roberto Bellarmino, jezuita, sformułował bardziej szczegółowe przewinienia filozofa. 17 lutego 1600 roku, po trwającym rok procesie przed Trybunałem Inkwizycyjnym, Giordano Bruno spłonął na stosie na głównym rynku Rzymu - Campo di Fiori.
Porady, Listy, Komunikaty

Julia Przyłębska wygłosiła we wtorek 18 września wykład "Demokracja i praworządność" w poznańskim Instytucie Zachodnim. Media nie mogły

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,