title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Zabezpieczyli 2 miliardy złotych
Prokuratorzy zabezpieczyli majątek sprawców o wartości prawie 2 miliardów złotych We wszystkich jednostkach prokuratury w ubiegłym roku zastosowano zabezpieczenia majątkowe, w tym z tytułu przepadku lub zwrotu korzyści osiągniętej przez sprawców, na kwotę prawie 2 miliardów złotych. To aż o 511 proc. więcej w porównaniu z 2016 roku,

kiedy wartość faktycznie zabezpieczonego mienia wyniosła prawie 251 milionów 890 tysięcy złotych. W 2015 roku prokuratorzy zabezpieczyli majątek o wartości ponad 303 milionów 509 tysięcy złotych. Prawie 700 milionów złotych z mienia zabezpieczonego w 2017 roku to wartość mienia zabezpieczonego na poczet przepadku lub zwrotu korzyści w oparciu o ustawą z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), która obowiązuje od 27 kwietnia 2017 roku. Jednym z zasadniczych elementów reformy wymiaru sprawiedliwości było wprowadzenie przepisów umożliwiających odbieranie majątków sprawcom przestępstw, czyli przepisów o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Pomimo głośnych protestów opozycji z pełną determinacją realizowaliśmy nasz program i obietnice przedwyborcze – wskazuje Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. – Dane Prokuratury Krajowej potwierdzają, że nowe rozwiązania prawne przyjęły się w praktyce prokuratorskiej i pokazują jakościową zmianę w zakresie działań prokuratury – dodaje Zbigniew Ziobro. Z danych zebranych przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że w ubiegłym roku zwiększyła się także liczba wydanych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. W 2017 roku wydano 45 tysięcy 340 takich postanowień, a w latach wcześniejszych odpowiednio: 21 tysięcy 109 i 30 tysięcy 820 postanowień. Największa ilość postanowień o zabezpieczeniu majątkowym została wydana w jednostkach prokuratur podległych: Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku – 6 tysięcy 552, Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – 6 tysięcy 297 oraz Prokuraturze Regionalnej w Krakowie – 4 tysiące 810. W Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w 2017 roku wydano łącznie 627 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. Największą ilość postanowień tego typu zanotowano w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym – 95, Podlaskim Wydziale Zamiejscowym – 84 oraz Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym – 67. Największą ilość postanowień o zabezpieczeniu na poczet przepadku lub zwrotu korzyści od 27 kwietnia 2017 roku (od momentu wejścia w życie ustawy z 23 marca 2017 roku) do 31 grudnia 2017 roku wydano w jednostkach podległych: Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – 134, Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu – 78 oraz w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej – 48. Największa wartość zabezpieczonego w ubiegłym roku mienia została odnotowana w: Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – ponad 200 milionów 808 tysięcy złotych, Prokuraturze Okręgowej w Łodzi – prawie 162 miliony 554 tysięcy złotych, Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku – ponad 153 miliony złotych, Prokuraturze Okręgowej w Warszawie – ponad 72 miliony złotych oraz Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – prawie 46 milionów złotych. Natomiast największą wartość zabezpieczonego mienia zanotowano w jednostkach podległych: Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – ponad 398 milionów 330 tysięcy złotych, Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku – prawie 239 milionów 634 tysiące złotych, Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – prawie 131 milionów 482 tysiące złotych oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu – prawie 114 milionów 97 tysięcy złotych. Z danych zebranych przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że w 2017 roku wartość mienia zabezpieczonego na poczet przepadku lub zwrotu korzyści przez jednostki podległe poszczególnym Prokuraturom Regionalnym w 2017 roku wyniosła prawie 467 milionów 628 tysięcy złotych.
     
     
Data: 06.04.2018, godzina: 09:37:00.


Moja kancelaria

Prof. Marcin Matczak : Trybunał Konstytucyjny orzekł, ze można ułaskawić osobę niewinną, a więc można dać rozwód narzeczonemu. Ten wyrok pokazuje,

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu

Prof. Wojciech Sadurski: " Władza ( czytaj Jarosław Kaczyński , PiS i PAD czytaj Pan Andrzej Duda) działa na wzór zorganizowanej grupy przestępczej "

Red. Eliza Michalik: Proszę o możliwie najszersze udostępnianie tej informacji. Obserwatorium Wyborcze, organizacja obserwująca proces wyborczy


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać - powiedział swoim fanom podczas niedzielnego koncertu w Warszawie lider zespołu The Rolling Stones - Mick Jagger. Koncert The Rolling Stones odbył się w na PGE Narodowym w ramach europejskiego tournee "Stones – No Filter". Do sieci trafiły nagrania, na którym słychać jak Jagger pozdrawia ze sceny widownię. Jak się macie, Warszawo? - pyta po angielsku. Następnie w języku polskim dodaje: - Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać.
Porady, Listy, Komunikaty

Trwa nabór na stanowiska kontrolerów do jednostek organizacyjnych NIK. Izba poszukuje kandydatów do pracy zarówno w Warszawie

52. Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich) odbędzie się 20-22 września 2018 r. w Warszawie.

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"