title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Zaściankowe uczelnie
Krzysztof Kwiatkowski, prezez NIK: Polskie szkoły wyższe nie nadążają za dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy.

i przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje. K. Kwiatkowski mówił tak  na Politechnice Gdańskiej w trakcie konferencji poświęconej konkurencyjnej edukacji. Szef Najwyższej Izby Kontroli wziął udział w debacie oksfordzkiej, zorganizowanej w ramach konferencji „Uczelnia-Idea: Cyfrowa Transformacja”. Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że teza debaty: „Szkoły wyższe przygotowują studentów do świata, który nie istnieje” - znajduje niestety odzwierciedlenie w wynikach kontroli NIK.
    Ostatnie raporty Izby, dotyczące studiów doktoranckich, szkolnictwa zawodowego oraz tzw. kierunków zamawianych, pokazują, że polska edukacja zamiast dostosowywać się do cyfrowej transformacji zmaga się z tak podstawowymi problemami jak poziom i sposób finansowania swojej działalności. Prezes NIK zaznaczył, że wciąż wiele do życzenia pozostawia poziom naszych szkół wyższych. Ma to m.in. związek ze spadkiem liczby studentów oraz systemem finansowania uczelni, w którym wysokość dotacji zależy w znacznej mierze od liczby studiujących. Ponieważ od 2005 roku liczba ta spadła z 1,9 mln do 1,3 mln, część słabszych uczelni zaczęła ratować się przed upadkiem przyjmowaniem na studia osób z niskimi wynikami egzaminów maturalnych. Dostosowanie wymagań programowych do ich możliwości nie podniosło rangi wyższego wykształcenia w naszym kraju. NIK o kształceniu na studiach doktoranckich Tymczasem jedyne dwie polskie uczelnie klasyfikowane w tzw. rankingu szanghajskim (czyli zestawieniu 500 najlepszych szkół wyższych na świecie): Uniwersytety Warszawski i Jagielloński - zajmują miejsca w czwartej i piątej setce. Pozostałe szkoły wyższe pozostają w ogóle poza tą listą. To obniża markę polskich dyplomów na świecie, gdzie cenieni są absolwenci solidnych uczelni. Z pewnością jest to jedno z największych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się polska edukacja. Efektywna współpraca szkół z biznesem Drugim dużym wyzwaniem, o którym wspominał prezes NIK, jest współpraca uczelni z biznesem i przygotowanie absolwentów do wymagań współczesnego, dynamicznego rynku pracy. Od wielu lat w strukturze absolwentów szkół wyższych widoczna jest nadreprezentacja absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Uczelnie (szczególnie niepubliczne) chętnie prowadzą takie kierunki ze względu na niższe koszty kształcenia. Jednak wielu ich absolwentów powiększa szeregi bezrobotnych. Jednocześnie z powodu łatwej dostępności kształcenia ogólnego spadło zainteresowanie kształceniem zawodowym. Doprowadziło to do obniżenia jego rangi, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych oraz negatywnych ocenach ich umiejętności ze strony pracodawców.
NIK O SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM
    Główną przyczyną tego stanu są nie tylko niezadowalające warunki do nauki zawodu, ale także brak rozpoznawania przez szkoły na czas szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy. Właśnie dlatego tak ważne jest, by polskie uczelnie pozostawały w stałym kontakcie ze światem biznesu - dla obopólnych korzyści.
REWOLUCJA W NAUCZANIU
    Jednocześnie dynamika zmian na rynku pracy jest tak duża, że w momencie konstruowania programów nauczania nie można już mieć pewności, czy będą one adekwatne do tzw. zawodów przyszłości. Możemy jedynie spekulować, jakie umiejętności powinien posiadać człowiek, który za 10 lat rozpocznie życie zawodowe. Dlatego kontakty uczelni z biznesem, choć konieczne, nie rozwiążą wszystkich problemów systemu edukacji. Dziś polskie szkoły potrzebują rewolucji w nauczaniu, o którą zabiegał już Albert Einstein, mówiąc, że istota kształcenia w szkole wyższej nie polega na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach.
NIK O KSZTAŁCENIU NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH
    Chodzi o to, by polscy studenci zdobywali nie tylko ścisłą wiedzę zawodową, ale uczyli się przede wszystkim przedsiębiorczości, funkcjonowania w środowisku nowoczesnych technologii i pracy w zespole. To ostatnie wymaga rozwinięcia kompetencji interpersonalnych, takich jak kreatywność, komunikatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Zachodni pracodawcy, zatrudniający Polaków, zwracają uwagę, że nie jest to ich mocna strona. Choć system szkolnictwa wyższego w Polsce ma wiele mankamentów, to posiada też jedną bardzo mocną stronę: - Skarbem polskich uczelni są ich studenci, obdarzeni olbrzymim potencjałem i entuzjazmem, i to właśnie przede wszystkim ze względu na nich uczelnie muszą szybko zacząć się zmieniać - zaapelował na koniec do uczestników konferencji na Politechnice Gdańskiej prezes Krzysztof Kwiatkowski. Konferencja „Uczelnia-Idea: Cyfrowa Transformacja” związana jest z cyklem działań realizowanych pod wspólnym szyldem „Konkurencyjna edukacja”. W ich ramach organizatorzy łączą potencjał intelektualny i organizacyjny środowisk akademickich, biznesowych, administracyjnych, pozarządowych i medialnych w celu wypracowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań służących rozwojowi edukacji w Polsce.
     W debacie obok prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego udział wzięli m.in.: Rektor Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Witold T. Bielecki, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dr hab. Julita Wasilczuk, Prezydent Konfederacji Lewiatan dr Henryka Bochniarz, Przewodniczący Rady Programowej OEES prof. Jerzy Hausner, Prezes Zarządu BDO i biegły rewident dr Andre Helin, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens Sp. z o.o Anna Grosiak, założyciel Uniwersytetu SWPS Piotr Voelkel oraz ekonomista prof. Dariusz Filar.
     
     
Data: 27.04.2018, godzina: 11:21:51.


Moja kancelaria

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Marta Izydorczyk, uczennica VI LO w Poznaniu: Cieszę się, że odkryłam postać adwokata Stanisława Hejmowskiego. To prawdziwy bohater 

Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Wydawnictwo ZYSK i s-ka oferuje od jesieni na rynku księgarskim pozycję autorstwa trzech politologów: Joachima S. Brudzińskiego,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC