#1 Zaściankowe uczelnie » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Zaściankowe uczelnie
Krzysztof Kwiatkowski, prezez NIK: Polskie szkoły wyższe nie nadążają za dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy.

i przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje. K. Kwiatkowski mówił tak  na Politechnice Gdańskiej w trakcie konferencji poświęconej konkurencyjnej edukacji. Szef Najwyższej Izby Kontroli wziął udział w debacie oksfordzkiej, zorganizowanej w ramach konferencji „Uczelnia-Idea: Cyfrowa Transformacja”. Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że teza debaty: „Szkoły wyższe przygotowują studentów do świata, który nie istnieje” - znajduje niestety odzwierciedlenie w wynikach kontroli NIK.
    Ostatnie raporty Izby, dotyczące studiów doktoranckich, szkolnictwa zawodowego oraz tzw. kierunków zamawianych, pokazują, że polska edukacja zamiast dostosowywać się do cyfrowej transformacji zmaga się z tak podstawowymi problemami jak poziom i sposób finansowania swojej działalności. Prezes NIK zaznaczył, że wciąż wiele do życzenia pozostawia poziom naszych szkół wyższych. Ma to m.in. związek ze spadkiem liczby studentów oraz systemem finansowania uczelni, w którym wysokość dotacji zależy w znacznej mierze od liczby studiujących. Ponieważ od 2005 roku liczba ta spadła z 1,9 mln do 1,3 mln, część słabszych uczelni zaczęła ratować się przed upadkiem przyjmowaniem na studia osób z niskimi wynikami egzaminów maturalnych. Dostosowanie wymagań programowych do ich możliwości nie podniosło rangi wyższego wykształcenia w naszym kraju. NIK o kształceniu na studiach doktoranckich Tymczasem jedyne dwie polskie uczelnie klasyfikowane w tzw. rankingu szanghajskim (czyli zestawieniu 500 najlepszych szkół wyższych na świecie): Uniwersytety Warszawski i Jagielloński - zajmują miejsca w czwartej i piątej setce. Pozostałe szkoły wyższe pozostają w ogóle poza tą listą. To obniża markę polskich dyplomów na świecie, gdzie cenieni są absolwenci solidnych uczelni. Z pewnością jest to jedno z największych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się polska edukacja. Efektywna współpraca szkół z biznesem Drugim dużym wyzwaniem, o którym wspominał prezes NIK, jest współpraca uczelni z biznesem i przygotowanie absolwentów do wymagań współczesnego, dynamicznego rynku pracy. Od wielu lat w strukturze absolwentów szkół wyższych widoczna jest nadreprezentacja absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Uczelnie (szczególnie niepubliczne) chętnie prowadzą takie kierunki ze względu na niższe koszty kształcenia. Jednak wielu ich absolwentów powiększa szeregi bezrobotnych. Jednocześnie z powodu łatwej dostępności kształcenia ogólnego spadło zainteresowanie kształceniem zawodowym. Doprowadziło to do obniżenia jego rangi, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych oraz negatywnych ocenach ich umiejętności ze strony pracodawców.
NIK O SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM
    Główną przyczyną tego stanu są nie tylko niezadowalające warunki do nauki zawodu, ale także brak rozpoznawania przez szkoły na czas szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy. Właśnie dlatego tak ważne jest, by polskie uczelnie pozostawały w stałym kontakcie ze światem biznesu - dla obopólnych korzyści.
REWOLUCJA W NAUCZANIU
    Jednocześnie dynamika zmian na rynku pracy jest tak duża, że w momencie konstruowania programów nauczania nie można już mieć pewności, czy będą one adekwatne do tzw. zawodów przyszłości. Możemy jedynie spekulować, jakie umiejętności powinien posiadać człowiek, który za 10 lat rozpocznie życie zawodowe. Dlatego kontakty uczelni z biznesem, choć konieczne, nie rozwiążą wszystkich problemów systemu edukacji. Dziś polskie szkoły potrzebują rewolucji w nauczaniu, o którą zabiegał już Albert Einstein, mówiąc, że istota kształcenia w szkole wyższej nie polega na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach.
NIK O KSZTAŁCENIU NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH
    Chodzi o to, by polscy studenci zdobywali nie tylko ścisłą wiedzę zawodową, ale uczyli się przede wszystkim przedsiębiorczości, funkcjonowania w środowisku nowoczesnych technologii i pracy w zespole. To ostatnie wymaga rozwinięcia kompetencji interpersonalnych, takich jak kreatywność, komunikatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Zachodni pracodawcy, zatrudniający Polaków, zwracają uwagę, że nie jest to ich mocna strona. Choć system szkolnictwa wyższego w Polsce ma wiele mankamentów, to posiada też jedną bardzo mocną stronę: - Skarbem polskich uczelni są ich studenci, obdarzeni olbrzymim potencjałem i entuzjazmem, i to właśnie przede wszystkim ze względu na nich uczelnie muszą szybko zacząć się zmieniać - zaapelował na koniec do uczestników konferencji na Politechnice Gdańskiej prezes Krzysztof Kwiatkowski. Konferencja „Uczelnia-Idea: Cyfrowa Transformacja” związana jest z cyklem działań realizowanych pod wspólnym szyldem „Konkurencyjna edukacja”. W ich ramach organizatorzy łączą potencjał intelektualny i organizacyjny środowisk akademickich, biznesowych, administracyjnych, pozarządowych i medialnych w celu wypracowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań służących rozwojowi edukacji w Polsce.
     W debacie obok prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego udział wzięli m.in.: Rektor Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Witold T. Bielecki, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dr hab. Julita Wasilczuk, Prezydent Konfederacji Lewiatan dr Henryka Bochniarz, Przewodniczący Rady Programowej OEES prof. Jerzy Hausner, Prezes Zarządu BDO i biegły rewident dr Andre Helin, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens Sp. z o.o Anna Grosiak, założyciel Uniwersytetu SWPS Piotr Voelkel oraz ekonomista prof. Dariusz Filar.
     
     
Data: 27.04.2018, godzina: 11:21:51.


Moja kancelaria

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego

Adwokat Roman GiertycH: Szanowne Biuro. Przerażony faktem, że "rozważycie kroki prawne" przeciwko mnie w związku z ujawnieniem Waszej przemiłej


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk. „Wyrażająca zaniepokojenie próbami podważania naturalnego znaczenia rodziny, małżeństwa, płci oraz rodzicielstwa”.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany. Pytali Holendrów o wszelkie aspekty instytucji „nakazu karnego” wydawanego przez urząd prokuratorski.    Nakaz taki rozstrzyga w Holandii o odpowiedzialności karnej na równi z orzeczeniami sądów - zarówno w zakresie stwierdzenia winy, jak też publicznych i prawnych skutków skazania.
Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"