title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Warsztaty UAM dla ofiar przestępstw
„Improving protection of victims’ rights: access to legal aid” („Wzmacnianie ochrony praw ofiar – dostęp do pomocy prawnej”) Pozycja pokrzywdzonego w polskim procesie karnym odgrywa niezwykle istotne znaczenie. Obowiązujące rozwiązania ustawowe oraz ukształtowana na ich podstawie praktyka pozostawiają jednak wiele do życzenia, zwłaszcza

w zakresie zapewnienia realnych możliwości ochrony własnych praw i interesów.
    Katalog uprawnień, którymi dysponuje ofiara przestępstwa powinien być zbliżony do uprawnień przysługujących sprawcy, a możliwość ich realizacji realny. Zagadnienie to jest szczególnie aktualne w kontekście nowelizacji kodeksu postępowania karnego, zmierzających do rozszerzenia kontradyktoryjności postępowania sądowego. Z uwagi na rosnące znaczenie pozycji ofiar przestępstw w świetle regulacji unijnych (m. in. poprzez przyjęcie dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (2012.29/UE), a także szereg inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, zmierzające do rozszerzenia zakresu dostępu pokrzywdzonego do pomocy prawnej i informacji,.
      Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdecydował się na realizację projektu pt. „Improving protection of victims’ rights: access to legal aid” („Wzmacnianie ochrony praw ofiar – dostęp do pomocy prawnej”) współfinansowanego przez Komisję Europejską. Jego podstawowym celem jest zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw i gwarancji procesowych przysługujących ofiarom przestępstw. Partnerami w realizacji projektu są: Sabiedriskas Politicas Centrs PROVIDUS z Łotwy, Center for the Study of Democracy z Bułagrii oraz włoskie Consorzio Interuniversitario per la Formazione. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla praktyków zajmujących się udzielaniem pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym, a także dla ogółu społeczeństwa.
     Warsztaty mają głównie na celu przybliżenie obywatelom tematyki związanej z możliwościami ubiegania się o pomoc w razie pokrzywdzenia przestępstwem, a także świadomego uczestniczenia w procesie karnym. Międzynarodowe szkolenie dla praktyków, które odbędzie się w dniach 10 – 13 lutego 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, składać się będzie z trzech modułów, prowadzonych w języku angielskim.
    Pierwszy z nich – prawny - prowadzony będzie przez dwóch trenerów z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych (Standing Police Capacity, Police Division, Department of Peacekeeping Operations, United Nations) – A. Nasir i Marie Pegie Cauchois. Jego przedmiotem będą międzynarodowe normy i praktyki dotyczące dostępu ofiar do wymiaru sprawiedliwości, udzielanej im pomocy prawnej oraz przysługujących ofiarom praw. Szkolenie w powyższym przedmiocie będzie przeprowadzane przez pierwsze dwa dni warsztatów tj. 10 i 11 lutego.
     Kolejny moduł poświęcony zostanie aspektom pozaprawnym dotyczącym wdrażaniu najlepszych praktyk w zakresie kontaktu z ofiarami, sposobu udzielania im pomocy. Ta część szkolenia, prowadzona przez Panią psycholog Agnieszkę Nowak – Młynikowską skupiać się będzie przede wszystkim na aspektach emocjonalnych i społecznych kontaktu z ofiarami. Problematyka ta, choć często marginalizowana w kontaktach z ofiarami ma niebagatelne znaczenie dla jakości udzielanej im pomocy i wymiaru rzeczywistego wsparcia. Tym samym, w ocenie parterów współdziałających w realizacji projektu, aspektom tym powinno się poświęcić wiele uwagi. Trzeci, ostatni moduł szkoleniowy poświęcony zostanie problematyce mediacji. Szkolenia w ramach tego modułu przeprowadzi doświadczony mediator z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu  - Marceli Kwaśniewski. Prelegentami szkoleń będą również przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, Adwokatury oraz przedstawiciele partnerów uczestniczących w realizacji projektu – praktycy z Włoch i Bułgarii.  
     Z kolei warsztaty dla społeczeństwa zostaną przeprowadzone w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i odbędą się w Poznaniu oraz w Murowanej Goślinie. Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w czasie realizacji szkoleń będzie płyta DVD zawierająca wyczerpujące informacje skierowane do ofiar. Najważniejszym elementem znajdującym się na płycie jest prezentacja przygotowana w Power Poincie, a dotycząca statusu pokrzywdzonego w procesie karnym i zawierająca wszelkie niezbędne pokrzywdzonemu informacje, umożliwiające świadome uczestnictwo w procesie karnym. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez szerokie grono specjalistów. Trenerami będą bowiem: przedstawiciel Zakładu Postępowania Karnego UAM, Adwokatury, Policji, jak i psycholog oraz mediatorzy. Uczestnicy szkoleń otrzymają również materiały szkoleniowe. Mając na uwadze cel przedmiotowego projektu, a także odnosząc się z uznaniem do zmiany podejścia w polityce UE w zakresie ochrony gwarancji procesowych ofiar przestępstw, należy pamiętać, że zasadniczym celem postępowania karnego obok wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa, jest również uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego. Warto zwrócić uwagę na to, że ofiara przestępstwa odrywa znaczącą rolę w procesie karnym nie tylko dlatego, że często jest jedynym źródłem dowodowym, ale przede wszystkim z uwagi na to, że jest osobą najbardziej narażoną na wszelkie negatywne zjawiska, które mogą pojawić się w związku z toczącym się postępowaniem karnym.
    Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://victimsrights.eu/ Zakład Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kontakt: agnieszkaorfin@wp.pl
Autorzy: mgr Piotr Karlik, mgr Agnieszka Orfin
     
     
Data: 10.02.2014, godzina: 08:59:54.


Moja kancelaria

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.

Sędzia Waldemar Żurek: gnoją mnie systemowo,instytucjonalnie, któregoś dnia dostanę "dwa strzały" i będzie spokój.

Profesor Monika Płatek: Kto oceni czy kłamię, gdy mówię o przeżyciach mojej matki w Auschwitz? Pan Morawiecki? Jaki?

Jerzy Owsiak: 126 373 804,34 złotych - tyle udało się zebrać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Premier Mateusz Morawiecki o Marcu '68: Powinien być dla Polaków powodem do dumy, nie do wstydu

Mgr Zbigniew Ziobro: Do Krajowej Rady Sądownictwa wprowadziliśmy  'tlen demokracji i nowe standardy"

Prof. Jadwiga Staniszkis: jestem rozczarowana Mateuszem Morawieckim  "trochę brakuje mu osobowości".


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Rząd pracuje nad nowelizacją przepisów o siłach zbrojnych, aby najemnicy PiS czyli tzw. WOT mieli swoją własną symbolikę. Dziwne jednak,że ludzie którzy gloryfikują bandytów jak Ogień, uważający gwałcenie kobiet i mordowanie rodzin za walkę z komuną; sięgnęli po symbol Polski Walczacej. Oto komunikat PiS, sorry, rządu RP: Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych. W projektowym wizerunku zaproponowano wykorzystanie orła i flagi Znaku Polski Walczącej. Ten symbol walki narodu polskiego z okupantami nawiązuje do dziedzictwa,

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski, Dzień Praw Człowieka i I Kongres Praw Obywatelskich.  Szkoda, że nikt już nie  pamięta  o  heroicznym czynie Piotra Szczęsnego,
Porady, Listy, Komunikaty

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats

Szkolenie HFPC w Poznaniu jest organizowane we współpracy z Katedrą Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Przyjaciel Zwierząt – Nagroda Prezesa NIK ma trafiać do osób, instytucji lub organizacji, które prowadzą,