title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Realna pomoc prawna dla ofiar przestępstw
9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja, która stanowiła podsumowanie i zwieńczenie projektu „Improving protection of victims’ rights: access to legal aid” współfinansowanego przez Komisję Europejską, dotyczącego pozycji pokrzywdzonego

   
   w procesie karnym. Przedstawiamy opracowanie raportu, którego autorami są: mgr Aleksandra Woźniak, mgr Agnieszka Orfin. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego z całej Europy, a także praktycy świadczący pomoc prawną na terenie Unii Europejskiej. Konferencja organizowana była pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Życie Uniwersyteckie, Radio Merkury, serwis studentprawa.pl, poznański serwis prawny poprawny.pl oraz Edukacja Prawnicza.
       W pierwszej kolejności głos zabrał Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, kierownik naukowy projektu, który przywitał wszystkich gości, prelegentów i pozostałych uczestników. Słowo wstępne wygłosili również Prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej UAM - Prof. dr hab. Jacek Witkoś oraz Prof. dr hab. Roman Budzinowski - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. W czasie wystąpień podkreślono znaczenie realizowanego projektu dla wzmocnienia systemu ochrony praw ofiar oraz rozwoju międzynarodowej współpracy między państwami członkowskimi UE. W trakcie pierwszej części Konferencji wystąpił również Wiceminister Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski, który zwrócił uwagę na wyzwania, jakie wiążą się z prawidłowym ukształtowaniem systemu pomocy udzielanej ofiarom przestępstw.
     Następnie dr Marta Kolendowska - Matejczuk, przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich odniosła się do problemu ochrony ofiar z perspektywy jednego z najważniejszych organów powołanych do współtworzenia systemu pomocy ofiarom przestępstw w Polsce.   Podczas drugiej części konferencji, której przewodniczyła dr hab. Małgorzata Wąsek- Wiaderek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, wystąpili reprezentanci partnerów projektu – dr Piotr Karlik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU), Miriana Ilchevaz bułgarskiego Centrum Studiów nad Demokracja (CSD), Sanite Silez łotewskiej organizacji pozarządowej PROVIDUS, Karen Hough z włoskiego konsorcjum COINFO, koordynator projektu dr Graciela Fuentes (AMU) oraz kierownik naukowy projektu Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński (AMU). Każdy z reprezentantów naświetlił sytuację związaną z dostępem do pomocy prawnej jaka występuje w ich krajach, a także przedstawił jej podstawową strukturę. Ponadto dr Graciela Fuentes zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia świadomości prawnej obywateli w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw, a prof. Paweł Wiliński wskazał największe wyzwania i zalecenia dla europejskiego systemu pomocy prawnej.    
    
   W ramach trzeciej części konferencji, której przewodniczyła dr Natalia Buchowska z UAM w Poznaniu, przedstawiono zasadnicze problemy i wyzwania związane z udzielaniem pomocy prawnej ofiarom przestępstw. Sara Chrzanowska z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej skupiła się natomiast na unijnej legislacji dotyczącej praw ofiar. Wyzwania związane ze świadczeniem pomocy prawnej ofiarom zostały również ukazane z perspektywy brytyjskiej i hiszpańskiej – odpowiednio przez Prof. Louis Taylor z Nottingham Law School i Prof. Ágata María Sanz Hermida z La Universidad de Castilla-La Manch w Hiszpanii. Profesor dr hab. Cezary Kulesza - członek Zespołu Doradców do spraw Ofiar Przestępstw omówił zaś problematykę związaną z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW.   
      Następna część konferencji stanowiła międzynarodową platformę dyskusji w przedmiocie rekomendacji i wyzwań systemu pomocy prawnej funkcjonującego w Europie - swoje komentarze przedstawili Mikołaj Pietrzak -  Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, sędzia Michał Lewoc z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Barbara Grabowska - reprezentantka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 
      W trakcie ostatniej części konferencji skupiono się na wskaźnikach rozwoju systemu pomocy prawnej ofiarom. Vania Costa Ramos – prawnik z Portugali zaprezentowała portugalski system pomocy prawnej ofiarom i główne problem związane z jego praktycznym wymiarem. Simone de Blasi – praktyk z Włoch rozważał znaczenie komunikacji jako zasadniczego narzędzia służącego udoskonaleniu systemu pomocy prawnej ofiarom. Następnie, Hristo Botev – praktyk z Bułgarii  skupił się na edukacji jako istotnym elemencie właściwej struktury pomocy udzielanej ofiarom przestępstw. W końcu, doświadczona mediator z Łotwy - Diana Ziediņa wskazała zalety mediacji jako narzędzia pomocy prawnej udzielanej ofiarom przestępstw.   Na końcu zaś swoje uwagi i spostrzeżenia wygłosili dr Marta Kolendowska – Matejczuk z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Agnieszka Lisek z Polskiego Centrum Mediacji oraz Tomasz Piechowiak -  Przewodniczący Subvenia Victima. W konferencji wzięli udział nie tylko eksperci zajmujący się prawami ofiar, reprezentanci środowiska naukowego, praktycy świadczący pomoc prawną ofiarom, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, ale także studenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   
     Dzięki wsparciu i zaangażowaniu zarówno partnerów, jak i reprezentantów Unii Europejskiej, przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków z różnych Państw Członkowskich, konferencja okazała się rzeczywistym forum wymiany istotnych informacji i rekomendacji dotyczących systemu pomocy ofiarom przestępstw.
 Autorzy: mgr Aleksandra Woźniak, mgr Agnieszka Orfin
     
     
Data: 11.07.2014, godzina: 10:52:04. Autor: : mgr Aleksandra Woźniak, mgr Agnieszka Orfin


Moja kancelaria

Roman Giertych : Straszne. Zdrada nawet na Watykanie! Oficjalny organ Stolicy Apostolskiej nazywa PiS partią nacjonalistyczną i zarzuca złamanie

Prof. Marcin Matczak: „Władza kierująca okrętem, któremu na imię Polska, niewątpliwie oszalała”. Zamach na Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy stał się faktem.

Sędzia Igor Tuleya: Krajowa Rada Sądownictwa ma tyle wspólnego z sądownictwem, że je niszczy - tak skomentował kondycję naszego wymiaru sprawiedliwości.

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Targowica dzisiaj nosi miano PiS Targowica dzisiaj nosi miano PiS Waldemar Mystkowski 19 lipca 2018 4 Gdyby stosować porównania historyczne, moglibyśmy stwierdzić, że obecnie znajdujemy się w roku 1791, albo 1792. Zostałoby nam 3-4 lata do utraty niepodległości. Czy trzeba przypominać, co w Polsce znaczy Targowica? Jeżeli tak – to proszę: spisek magnaterii zawiązany „w obronie zagrożonej wolności” i przeciw największej reformie Sejmu Czteroletniego – Konstytucji 3 Maja.

Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"