title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Zmiany w prawie medycznym
Konferencja naukowa "Prawo medyczne w obliczu zmian" odbędzie się 8 września na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym

SWPS w Warszawie. Współorganizatorami są: Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Naczelna Izba Lekarska. Program wydarzenia 10.00-10.15 Wystąpienie Ministra Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł 10.15-11.00 Dwugłos o klauzuli sumienia ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS 11.00-11.20 Wyrok TK z 7-10-2015 – propozycja zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i w Kodeksie Etyki Lekarskiej dr hab. Michał Królikowski, prof. UW 11.20-11.40 Samorządy zawodów zaufania publicznego – art. 17 Konstytucji RP – perspektywy prof. dr hab. Marek Chmaj SWPS 11.40-12.00 Tajemnica lekarska – nowa odsłona prof. dr hab. Jacek Sobczak SWPS 12.00-12.20 Ograniczenie dodatkowego zatrudnienia w zawodzie lekarza dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska SWPS 12.20-12.40 Jak lekarze i lekarze dentyści oceniają warunki swojej pracy dr hab. Romuald Krajewski, prof. UR Dyskusja i przerwa 14.00-14.20 O odmowie i zaniechaniu leczenia dr hab. Monika Urbaniak UMP 14.20-14.35 Bezpieczeństwo prawne lekarzy – postulaty Kongresu Prawników Wielkopolski dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM 14.35-15.00 Pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza przez sądy karne i sądy lekarskie oraz w oparciu o orzeczenia wydane za granicą dr Paweł Kowalski SWPS 15.00-15.15 Odpowiedzialność przedstawiciela ustawowego za niewykonanie szczepienia obowiązkowego dr Agnieszka Fiutak SWPS 15.15-15.30 Nadużycia seksualne i ich kwalifikacja w praktyce sądów lekarskich mgr Paulina Tomaszewska NIL 15.30-16.00 Dyskusja 16:00 Podsumowanie konferencji dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS, dr Maciej Hamankiewicz, lek. Grzegorz Wrona Wydarzenie ma charakter zamknięty. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Adres: przy ul. Chodakowskej 19/31 w Warszawie. Kontakt: e-mail: konferencja.medyczna@swps.edu.pl Członkowie organów odpowiedzialności zawodowej oraz pracownicy izb lekarskich proszeni są o kontakt z biurem NROZ: e-mail: ewa.nowosielska@hipokrates
     
     
Data: 06.08.2017, godzina: 05:56:00.


Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats