title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Tajne ekspertyzy do ujawnienia
WSA orzekł, że treść i autorzy ekspertyz ws. OFE zamówionych przez Kancelarię Prezydenta Komorowskiego mają być jawne. To dobry znak dla jawności życia publicznego. Może pozwolić na ujawnienie ekspertyz zamówionych w 2015 roku przez prezydenta Dudę ws. Trybunału Konstytucyjnego i nazwisk autorów podstaw programowych,

których nie chce podać minister Zalewska.
     Po sześciu latach Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że ekspertyzy dotyczące funkcjonowania systemu emerytalnego i Otwartych Funduszy Emerytalnych zamówione przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2011 roku są informacją publiczną, a nazwiska ekspertów muszą być ujawnione. O wyroku poinformowała 29 listopada 2017 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
    W 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię Prezydenta Bronisława Komorowskiego i choć stwierdził, że ekspertyzy są informacją publiczną, to jednocześnie orzekł, że nazwiska ekspertów mogą pozostać tajne. Dlaczego? Wtedy kluczowa dla wydania wyroku była zapożyczona z prawa karnego definicja osoby publicznej. Zgodnie z jej treścią, żeby uznać kogoś za osobę publiczną należy wziąć pod uwagę czy w podstawach prawnych działań tych osób mieści się element decyzyjny. W 2014 roku sąd orzekł, że eksperci co prawda sporządzili opinie, ale „prezydent, który zwrócił się do nich o ekspertyzy, nie przeniósł na nich prawa do decydowania”.
     Ten wyrok zamknął drogę do poznania nazwisk autorów opinii w czasie urzędowania prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kancelaria Prezydenta nie chce się otwiera. Szansa miała pojawić się po zmianie administracji. Kandydat na prezydenta Andrzej Duda w kampanii wyborczej zapewniał, że po objęciu urzędu ujawni nazwiska. Tak się jednak nie stało. Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy nie tylko odmówiła ujawnienia personaliów autorów (jak miało to miejsce w 2011 r.), ale stwierdziła wręcz, że „nie jest to informacja publiczna”.
     Sieć Obywatelska Watchdog Polska po raz kolejny wystąpiła do sądu z wnioskiem o ujawnienie ekspertyz i ich autorów. Tym razem sąd stanął po stronie jawności i stwierdził, że ekspertyzy są informacją publiczną, mimo że powstały przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego. W styczniu 2017 roku WSA orzekł, że: „Nie sposób twierdzić, iż przedmiotowe opinie i ekspertyza nie posłużyły Prezydentowi RP do podjęcia decyzji o sposobie skorzystania z przysługujących Prezydentowi RP prerogatyw. To że ww. opinie i ekspertyza sporządzone zostały przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego, nie ma istotnego znaczenia w sprawie, skoro były one przydatne (z uwagi na ocenę konkretnego projektu, a nie abstrakcyjnego zagadnienia) dla podjęcia decyzji o podpisaniu ustawy zmieniającej przez Prezydenta RP”. I nakazał publikację personaliów autorów.
     11 października 2017 roku sąd uwzględnił również skargę Sieci Obywatelskiej Watchdog na utajnienie treści ekspertyz. Podtrzymał argumentację ze styczniowego wyroku: „Sąd obecnie rozpatrujący sprawę w pełni akceptuje zajęte tam stanowisko i przyjmuje zaprezentowane tam poglądy za własne” i przypomniał, że: „Personalia autora takiego opracowania są równie ważne jak wywód w nim przeprowadzony, jak też wnioski płynące z dokonanej analizy, bowiem to autorytet eksperta, jego wiedza specjalistyczna, posiadany tytuł naukowy, uznanie w środowisku naukowym, nadają opracowaniu odpowiednią rangę i wymowę stanowiska przezeń przedstawionego„. Wyrok nie jest prawomocny.
      Sieć Obywatelska Watchdog Polska spodziewa się, że Kancelaria Prezydenta wniesie skargę kasacyjną w tej sprawie. O co walczy Kancelaria Prezydenta? Prawomocny wyrok ws. OFE otworzy drogę do ujawnienia innych dokumentów przygotowywanych na zlecenie Kancelarii Prezydenta. Sieć Obywatelska Watchdog Polska domaga się od administracji prezydenta Andrzeja Dudy m.in. ujawnienie autorów i treści opinii prawnych na temat Trybunału Konstytucyjnego zamówionych w grudniu 2015 roku.
    Kancelaria Prezydenta oczekiwała odpowiedzi na następujące pytania:
Czy przy zgłoszeniu kandydatów na sędziów doszło do naruszenia prawa w kontekście ustawy o TK i Regulaminu Sejmu, w zakresie podmiotu uprawnionego i terminu zgłaszania kandydatów na sędziów?
 Czy uchwała Sejmu RP o wyborze sędziego TK podjęta częściowo na podstawie ustawy o TK, a częściowo na podstawie Regulaminu Sejmu jest ważna i skuteczna?
Czy Sejm RP następnej kadencji może podjąć uchwałę stwierdzającą brak mocy prawnej uchwały podjętej, z naruszeniem prawa, przez Sejm poprzedniej kadencji?
Czy Sejm ustępującej kadencji może, ewentualnie powinien, dokonywać wyboru sędziów TK, których kadencja wygasa pod rządami Sejmu następnej kadencji?
     Co ciekawe, zamówienie opinii prawnych zostało złożone 4 grudnia 2015 roku i na ten sam dzień wyznaczono termin wykonania zlecenia.  Ten wyrok to też zła wiadomość dla minister Anny Zalewskiej. Pani minister odmawia ujawnienia nazwisk 170 ekspertów, którzy pracowali nad nowymi podstawami programowymi. 20 września 2017 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do wniosku Fundacji Przestrzeń Dla Edukacji, która zaskarżyła decyzję minister Anny Zalewskiej o utajnieniu nazwisk ekspertów. Sąd stwierdził, że autorzy podstaw działają w sferze publicznej a nie prywatnej, a więc MEN ma obowiązek udostępnić ich dane. Za przygotowanie podstaw tajnym ekspertom ministerstwo wypłaciło łącznie przynajmniej 825 tys. zł. Mimo to minister Anna Zalewska zapowiada kasację. 25 października 2017 roku w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM wielokrotnie przekonywała, że autorzy są znani, bo przecież MEN ujawnił nazwiska szefów grup eksperckich, które pracowały nad przygotowaniem podstaw.
    Szukając wsparcia swojej argumentacji – zachowania prawa do prywatności ekspertów współpracujących z instytucjami publicznymi – MEN powołał się właśnie na kazus prezydenta Komorowskiego ws. OFE.
Źródło: OKO.press.pl
     
     
Data: 04.12.2017, godzina: 19:46:22.


Moja kancelaria

Prof. Andrzej Strzembosz apeluje do prezydenta Dudy. Chodzi o sądownictwo, ustawy o KRS i SN.

Profesoe Monika Płatek: "Ludzie dostaną w nos, ale nie dostaną sprawiedliwości" mówiąc o prezydenckich projektach ustaw o KRS i SN.

Prof. Andrzej Rzepliński: Naczelny Sąd Administracyjny praktycznie abdykował 7 grudnia 2017roku

Dr Adam Bodnar: Czy system,w którym żyjemy to jeszcze demokracja? Jeśli nie, to w jakim systemie,

Prof. Ewa Łętowska: „Jeżeli nie ma niezawisłych sądów, to nie ma wolności. Nie ma na serio traktowanego podziału władz

Profesor Jadwiga Staniszkis uważa, że rząd PiS jest niebezpieczny. Socjolog bez ogródek mówi

Tylko 33 słów potrzebował premier Donald Tusk, aby podsumować dwa lata rządów PiS. Trudno o bardziej trafną opinię. Oto wpis:

 

Sędzia Waldemar Żurek bardzo krytycznie ocenił projekt dot. Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym,

Tacy ludzie jak Frasyniuk i Wałęsa, a nie Kaczyński, poświęcając swoją wolność, doprowadzili do przemian – mówi prof. Monika Płatek


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć uszy. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski,

Jeżeli partia rządząca uzna, że dwa plus dwa jest pięć, to każdy, kto twierdzi inaczej jest kłamcą. Jeżeli ktoś pokroju Błaszczaka twierdzi,że ten kto protestuje przeciwko jedynej i słusznej linii Partii i Najjaśniejszego Przywódcy Jarosława, przyznaje tym samym,że jest na usługach ulicy i zagranicy. Każda niezależna demonstracja przeciwko Jedynej Władzy to przejaw puczu. Jeżeli zatem niezależny dziennikarz twierdzi co innego, to musi ponieść karę. Trzeba mówić to, co zatrudnieni w narodowych stacjach telewizyjnych osobnicy udający dziennikarzy.
Porady, Listy, Komunikaty

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „20 lat Europejskiej  Konwencji

Prof. dr hab. Adam Strzembosz oraz ruch Obywatele RP są laureatami tegorocznej nagrody im.

29 września odbęda sie egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu