#1 Nowe zarzuty dla J. Piniora » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Nowe zarzuty dla J. Piniora
W sprawie nadzorowanej przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej prokuratury Krajowej w Poznaniu prokuratorskie zarzuty usłyszało do tej pory 15 osób, w tym były senator RP VII kadencji Józef Pinior. 20 listopada 2017 r. prokurator z Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu

Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Poznaniu ogłosił byłemu Senatorowi RP VII kadencji Józefowi Piniorowi uzupełnione zarzuty o przestępstwo oszustwa na szkodę wrocławskiej spółki organizującej wykłady na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest to przestępstwo kwalifikowane z art. 286 par. 1 kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Działanie przestępcze w tym przypadku polegało na zawarciu przez podejrzanego umowy na przeprowadzenie w maju 2014 roku cyklu wykładów w ramach podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykłady nie zostały przeprowadzone, a mimo to w czerwca 2014 roku wypłacono Józefowi P. wynagrodzenie w kwocie 5.000 złotych
    Podejrzany Józef Pinior nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień. 20 listopada 2017r prokurator postawił zarzut współsprawstwa do wspomnianego oszustwa - Michałowi S., byłemu przedstawicielowi spółki organizującej wykłady, który zawarł w jej imieniu umowę i zatwierdził wypłatę nienależnego wynagrodzenia za nieprzeprowadzony wykład. Michał S. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia potwierdzające zaistnienie zdarzeń opisanych w zarzucie. Z ustaleń śledztwa wynika, że jesienią 2015 roku, przed wyborami do parlamentu, w następstwie podjętych przez spółkę i długotrwałych czynności zmierzających do windykacji niesłusznie pobranego wynagrodzenia, zostało ono zwrócone.
Trzy zarzuty przedstawione podejrzanemu
    W sprawie tej byłemu senatorowi prokurator postawił już trzy zarzuty. Józef Pinior jest podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 40 tysięcy zł w zamian za załatwienie w instytucjach państwowych i samorządowych korzystnego rozstrzygnięcia spraw biznesmena na Dolnym Śląsku . Chodzi o przestępstwo z art. 228 par. 1 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Były senator podejrzany jest również o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 6 tysięcy zł za podjęcie się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin oraz na powoływanie się na wpływy w instytucjach samorządowych i państwowych. Jest to przestępstwo określone art. 230 par. 1 k.k., grozi za nie kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Podstawy zarzutów prokuratorskich
      Podstawę wszczęcia postępowania stanowiły materiały niejawne z przebiegu kontroli operacyjnej, prowadzonej od kwietnia 2015 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, w świetle których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w okresie od kwietnia do października 2015 roku, w Warszawie oraz na terenie województwa dolnośląskiego, senator RP i osoba pełniącą funkcję dyrektora biura senatora RP powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych, a następnie podjęli się pośrednictwa w załatwieniu prowadzonych przez te instytucje spraw w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, tj. popełnienia przestępstwa z art. 230 par. 1 k.k. i inne. Materiały te są były i są weryfikowane przez prokuratorów w oparciu o przesłuchania świadków i podejrzanych, dokumenty i inne źródła dowodowe.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa
     
     
Data: 06.12.2017, godzina: 07:25:00.


Moja kancelaria

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego

Adwokat Roman GiertycH: Szanowne Biuro. Przerażony faktem, że "rozważycie kroki prawne" przeciwko mnie w związku z ujawnieniem Waszej przemiłej


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany.
Porady, Listy, Komunikaty

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w