title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Nowe zarzuty dla J. Piniora
W sprawie nadzorowanej przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej prokuratury Krajowej w Poznaniu prokuratorskie zarzuty usłyszało do tej pory 15 osób, w tym były senator RP VII kadencji Józef Pinior. 20 listopada 2017 r. prokurator z Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu

Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Poznaniu ogłosił byłemu Senatorowi RP VII kadencji Józefowi Piniorowi uzupełnione zarzuty o przestępstwo oszustwa na szkodę wrocławskiej spółki organizującej wykłady na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest to przestępstwo kwalifikowane z art. 286 par. 1 kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Działanie przestępcze w tym przypadku polegało na zawarciu przez podejrzanego umowy na przeprowadzenie w maju 2014 roku cyklu wykładów w ramach podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykłady nie zostały przeprowadzone, a mimo to w czerwca 2014 roku wypłacono Józefowi P. wynagrodzenie w kwocie 5.000 złotych
    Podejrzany Józef Pinior nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień. 20 listopada 2017r prokurator postawił zarzut współsprawstwa do wspomnianego oszustwa - Michałowi S., byłemu przedstawicielowi spółki organizującej wykłady, który zawarł w jej imieniu umowę i zatwierdził wypłatę nienależnego wynagrodzenia za nieprzeprowadzony wykład. Michał S. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia potwierdzające zaistnienie zdarzeń opisanych w zarzucie. Z ustaleń śledztwa wynika, że jesienią 2015 roku, przed wyborami do parlamentu, w następstwie podjętych przez spółkę i długotrwałych czynności zmierzających do windykacji niesłusznie pobranego wynagrodzenia, zostało ono zwrócone.
Trzy zarzuty przedstawione podejrzanemu
    W sprawie tej byłemu senatorowi prokurator postawił już trzy zarzuty. Józef Pinior jest podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 40 tysięcy zł w zamian za załatwienie w instytucjach państwowych i samorządowych korzystnego rozstrzygnięcia spraw biznesmena na Dolnym Śląsku . Chodzi o przestępstwo z art. 228 par. 1 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Były senator podejrzany jest również o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 6 tysięcy zł za podjęcie się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin oraz na powoływanie się na wpływy w instytucjach samorządowych i państwowych. Jest to przestępstwo określone art. 230 par. 1 k.k., grozi za nie kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Podstawy zarzutów prokuratorskich
      Podstawę wszczęcia postępowania stanowiły materiały niejawne z przebiegu kontroli operacyjnej, prowadzonej od kwietnia 2015 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, w świetle których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w okresie od kwietnia do października 2015 roku, w Warszawie oraz na terenie województwa dolnośląskiego, senator RP i osoba pełniącą funkcję dyrektora biura senatora RP powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych, a następnie podjęli się pośrednictwa w załatwieniu prowadzonych przez te instytucje spraw w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, tj. popełnienia przestępstwa z art. 230 par. 1 k.k. i inne. Materiały te są były i są weryfikowane przez prokuratorów w oparciu o przesłuchania świadków i podejrzanych, dokumenty i inne źródła dowodowe.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa
     
     
Data: 06.12.2017, godzina: 07:25:00.


Moja kancelaria

Prof. Andrzej Strzembosz apeluje do prezydenta Dudy. Chodzi o sądownictwo, ustawy o KRS i SN.

Profesoe Monika Płatek: "Ludzie dostaną w nos, ale nie dostaną sprawiedliwości" mówiąc o prezydenckich projektach ustaw o KRS i SN.

Prof. Andrzej Rzepliński: Naczelny Sąd Administracyjny praktycznie abdykował 7 grudnia 2017roku

Dr Adam Bodnar: Czy system,w którym żyjemy to jeszcze demokracja? Jeśli nie, to w jakim systemie,

Prof. Ewa Łętowska: „Jeżeli nie ma niezawisłych sądów, to nie ma wolności. Nie ma na serio traktowanego podziału władz

Profesor Jadwiga Staniszkis uważa, że rząd PiS jest niebezpieczny. Socjolog bez ogródek mówi

Tylko 33 słów potrzebował premier Donald Tusk, aby podsumować dwa lata rządów PiS. Trudno o bardziej trafną opinię. Oto wpis:

 

Sędzia Waldemar Żurek bardzo krytycznie ocenił projekt dot. Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym,

Tacy ludzie jak Frasyniuk i Wałęsa, a nie Kaczyński, poświęcając swoją wolność, doprowadzili do przemian – mówi prof. Monika Płatek


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć uszy. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski,

Jeżeli partia rządząca uzna, że dwa plus dwa jest pięć, to każdy, kto twierdzi inaczej jest kłamcą. Jeżeli ktoś pokroju Błaszczaka twierdzi,że ten kto protestuje przeciwko jedynej i słusznej linii Partii i Najjaśniejszego Przywódcy Jarosława, przyznaje tym samym,że jest na usługach ulicy i zagranicy. Każda niezależna demonstracja przeciwko Jedynej Władzy to przejaw puczu. Jeżeli zatem niezależny dziennikarz twierdzi co innego, to musi ponieść karę. Trzeba mówić to, co zatrudnieni w narodowych stacjach telewizyjnych osobnicy udający dziennikarzy.
Porady, Listy, Komunikaty

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „20 lat Europejskiej  Konwencji

Prof. dr hab. Adam Strzembosz oraz ruch Obywatele RP są laureatami tegorocznej nagrody im.

29 września odbęda sie egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu