title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Nowe zarzuty dla J. Piniora
W sprawie nadzorowanej przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej prokuratury Krajowej w Poznaniu prokuratorskie zarzuty usłyszało do tej pory 15 osób, w tym były senator RP VII kadencji Józef Pinior. 20 listopada 2017 r. prokurator z Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu

Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Poznaniu ogłosił byłemu Senatorowi RP VII kadencji Józefowi Piniorowi uzupełnione zarzuty o przestępstwo oszustwa na szkodę wrocławskiej spółki organizującej wykłady na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest to przestępstwo kwalifikowane z art. 286 par. 1 kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Działanie przestępcze w tym przypadku polegało na zawarciu przez podejrzanego umowy na przeprowadzenie w maju 2014 roku cyklu wykładów w ramach podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykłady nie zostały przeprowadzone, a mimo to w czerwca 2014 roku wypłacono Józefowi P. wynagrodzenie w kwocie 5.000 złotych
    Podejrzany Józef Pinior nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień. 20 listopada 2017r prokurator postawił zarzut współsprawstwa do wspomnianego oszustwa - Michałowi S., byłemu przedstawicielowi spółki organizującej wykłady, który zawarł w jej imieniu umowę i zatwierdził wypłatę nienależnego wynagrodzenia za nieprzeprowadzony wykład. Michał S. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia potwierdzające zaistnienie zdarzeń opisanych w zarzucie. Z ustaleń śledztwa wynika, że jesienią 2015 roku, przed wyborami do parlamentu, w następstwie podjętych przez spółkę i długotrwałych czynności zmierzających do windykacji niesłusznie pobranego wynagrodzenia, zostało ono zwrócone.
Trzy zarzuty przedstawione podejrzanemu
    W sprawie tej byłemu senatorowi prokurator postawił już trzy zarzuty. Józef Pinior jest podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 40 tysięcy zł w zamian za załatwienie w instytucjach państwowych i samorządowych korzystnego rozstrzygnięcia spraw biznesmena na Dolnym Śląsku . Chodzi o przestępstwo z art. 228 par. 1 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Były senator podejrzany jest również o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 6 tysięcy zł za podjęcie się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin oraz na powoływanie się na wpływy w instytucjach samorządowych i państwowych. Jest to przestępstwo określone art. 230 par. 1 k.k., grozi za nie kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Podstawy zarzutów prokuratorskich
      Podstawę wszczęcia postępowania stanowiły materiały niejawne z przebiegu kontroli operacyjnej, prowadzonej od kwietnia 2015 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, w świetle których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w okresie od kwietnia do października 2015 roku, w Warszawie oraz na terenie województwa dolnośląskiego, senator RP i osoba pełniącą funkcję dyrektora biura senatora RP powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych, a następnie podjęli się pośrednictwa w załatwieniu prowadzonych przez te instytucje spraw w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, tj. popełnienia przestępstwa z art. 230 par. 1 k.k. i inne. Materiały te są były i są weryfikowane przez prokuratorów w oparciu o przesłuchania świadków i podejrzanych, dokumenty i inne źródła dowodowe.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa
     
     
Data: 06.12.2017, godzina: 07:25:00.


Moja kancelaria

Biskup Tadeusz Pieronek: Oczywiście, że to wszystko zmierza do rządów autorytarnych. Nie ma już demokracji w Polsce, są tylko pozory demokracji.


Borys Budka, poseł PO, b. minister sprawiedliwości: To co robi PiS to zastępowanie jednego bubla kolejnym. - Ta nowelizacja niczego nie naprawia

 Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz: łączenie praworządności z budżetem UE to polityczny nacisk na słabsze kraje.

Profesor Marcin Matczak:Użycie referendum konsultacyjnego w celu zmiany konstytucji jest takim samym obejściem tejże konstytucji,

Redaktor Ewa Siedlecka: Dubler sędziego TK pełniący obowiązki wiceprezesa TK uważa, że RPO Adam Bodnar „sprzeniewierza się złożonemu ślubowaniu,

Profesor Andrzej Rzepliński: Władza Nowogrodzkiej nie sięga do trybunałów w innych państwach Unii Europejskiej. Tam polski Trybunał Konstytucyjny

Ksiądz Wojciech Lemański o wypowiedzu arcybiskupa Hosera na temat strajku rodziców dorosłych niepełnosprawnych, chcących tylko godnie żyć:Przepraszam 

W ramach serii "Biblioteki Palestry" ukazał się wywiad-rzeka z adw. Jackiem Taylorem pt. "Naprawdę trzeba było coś zrobić." Z mecenasem rozmawia red. Anna Machcewicz.

Sędzia Stanisław Zabłocki: Zamach PiS na Sąd Najwyższy i sprzeczna z Konstytucją ustawa, są niczym innym jak podporządkowaniem wymiaru sprawiedliwości partii rządzącej.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,

 Czy ktokolwiek pamięta jeszcze  o tragicznym proteście Piotra Szczęsnego. Szarego człowieka? Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie.
Porady, Listy, Komunikaty

Biuro RPO we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Młodzieżowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej serdecznie zapraszają do