Strona główna / Aktualności / Informator referendalny RPO

Informator referendalny RPO

W związku ze zbliżającym się ogólnokrajowym referendum na stronie internetowej RPO dostępny jest Informator referendalny. To zbiór najważniejszych informacji dotyczących udziału w tym wydarzeniu. Można w nim znaleźć m.in. wskazówki, jak i do kiedy należy zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika lub poza miejscem stałego zamieszkania. Zachęcamydo zapoznania się z Informatorem. Informator referendalny RPO Referendum ogólnokrajowe odbędzie się 6 września 2015 r. w godzinach 6 ? 22. Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku ?X? (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce pod pytaniem. Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak ?X? odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej ?TAK? albo odpowiedzi negatywnej ?NIE?.
Pytania w referendum mają następujące brzmienie: ?Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?? ?Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?? ?Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika??
Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak ?X? w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku ?X? w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …