Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Inne rozwiązywanie sporów

Inne rozwiązywanie sporów

W ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów odbędzie się konferencja, realizowana w ramachProgramu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Konferencja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do dnia 4 grudnia br., na adres: mediacja@ms.gov.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …