Finansowanie pomostowe

Interesy finansowe UE

W dniach 27-28 października 2014 r. w Rzymie odbyła się 12. konferencja prokuratorów zwalczających przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, zorganizowana przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Prezydencję włoską w Radzie Unii Europejskiej. Po raz trzeci tematem spotkania byłakwestia ustanowienia Prokuratury Europejskiej. W toku obrad omawiano zagadnienia związane ze strukturą urzędu, jego kompetencjami, zakresem środków dochodzeniowych mających pozostawać do dyspozycji europejskich prokuratorów delegowanych, możliwościami zapewnienia swobodnego przepływu dowodów w postępowaniach karnych w UE, relacjami Prokuratury Europejskiej z państwami członkowskimi i innymi organami Unii. Ostatni panel spotkania został poświęcony omówieniu aktualnego stanu negocjacji projektu rozporządzenia powołującego Prokuraturę Europejską i planów Prezydencji włoskiej do końca tego roku w zakresie tego instrumentu. Prokuraturę Generalną RP na 12. konferencję prokuratorów zwalczających przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej reprezentowały Zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Beata Hlawacz.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …