Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Internetowe porady

Internetowe porady

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało informację dotyczącą możliwości dopuszczenia pracy zdalnej oraz udzielania porad prawnych przez telefon czy drogą mailową przez osoby świadczące taką pomoc w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Ma to zapobiec utracie wynagrodzeń w przypadku niemożności świadczenia tej pomocy z przyczyn wywołanych stanem epidemii.

Prezes NRA, adw. Jacek Trela, zwrócił się do dziekanów Izb adwokackich z prośbą o podjęcie – w porozumieniu ze starostami – działań umożliwiających realizację świadczenia przez adwokatów nieodpłatnej pomocy prawnej w zdalny sposób.

Sprawdź także

Wadliwy wybór

O wyborze Małgorzaty Manowskiej na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz o działaniach policji i …