Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Inwalidom do urn nadal ciężko

Inwalidom do urn nadal ciężko

Kodeks wyborczy wprowadził możliwość głosowania korespondencyjnego – czy znanego z lat ubiegłych – głosowania przez pełnomocnika. Jednak zdecydowana większość osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się, że chciałaby głosować w lokalu wyborczym. RPO sprawdził jak teoria sprawdziła się podczas wyborów parlamentarnych. W ostatnich wyborach parlamentarnych osoby z niepełnosprawnością mogły po raz pierwszy skorzystać z nowych przepisów Kodeksu Wyborczego – zauważa RPO. Wprowadziły one możliwość głosowania korespondencyjnego – czy znanego z lat ubiegłych – głosowania przez pełnomocnika. Jednak zdecydowana większość osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się, że chciałaby głosować w lokalu wyborczym.
Z tych powodów pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 8 października 2011 r. tj. na dzień przed wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzili wizytacje 90 lokali wyborczych posiadających status lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze 22 miejscowości. Ocenie podlegały w pierwszej kolejności warunki techniczne lokali określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
W wyniku przeprowadzonej kontroli, pracownicy Biura RPO stwierdzili uchybienia w 72 lokalach, co stanowiło 80 % wizytowanych budynków. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw osób niepełnosprawnych.

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …