Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Inwalidzi parkują od dziś inaczej

Inwalidzi parkują od dziś inaczej

Od 1 lipca obowiązują znowelizowane przepisy, które zmieniaja zasady korzystania z kart parkingowych, przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób. Celem nowych przepisów jest wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego posługiwania się kartami. Uprawnione do ich otrzymaniabędą osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
W myśl nowelizacji karty będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat. Natomiast placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na 3 lata.
Ponadto nowelizacja wprowadza m.in. zabezpieczenia techniczne kart utrudniające ich fałszowanie i doprecyzowuje sposób umieszczania karty parkingowej w pojeździe. Posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej bez związku z jej przewozem albo kartą osoby zmarłej będzie karane grzywną w wysokości do 2 tys. zł. Sejm uchwalił nowelizację 23 października 2013 r. Prezydent podpisał ustawę 15 listopada 2013 r. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2014 r., z wyjątkami (m.in. dotyczącymi utworzenia i prowadzenia Centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych).

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …