Strona główna / Aktualności / Iustitia zaprasza do rozmowy

Iustitia zaprasza do rozmowy

Iustitia zaprasza Prezydenta RP do rozmowy o sądownictwie: Szanowny Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do Pana Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej z uprzejmą prośbą o spotkanie, którego tematem byłaby sytuacja sądownictwa w Polsce. Ufamy, że
działanie Pana Prezydenta jako gwaranta przestrzegania Konstytucji opartej na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej pozwoli na wyjaśnienie i rozwiązanie problemów powstałych wokół polskiego sądownictwa. Wysłuchanie przez Pana Prezydenta głosu polskich sędziów przyczyni się z pewnością do budowania rzeczywistej współpracy pomiędzy wszystkimi organami władzy i pomoże w budowaniu autorytetu Państwa.
Prezes SSP IUSTITIASSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz i Wiceprezes SSP IUSTITIA SSR Wojciech Buchajczuk
XXX
list do inistra Ziobry
Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości ? Prokurator Generalny
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do Pana Ministra jako przedstawiciela rządu polskiego właściwego dla spraw wymiaru sprawiedliwości z uprzejmą prośbą o spotkanie, którego tematem byłaby sytuacja sądownictwa w Polsce. Ufamy, że wysłuchanie przez Pana Ministra głosu sędziów pozwoli na wyjaśnienie i rozwiązanie problemów powstałych wokół polskiego sądownictwa, a także przyczyni się do budowania rzeczywistej współpracy pomiędzy wszystkimi organami władzy i pomoże w budowaniu autorytetu Państwa.
Prezes SSP IUSTITIA SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz i wiceprezes SSP IUSTITIA SSR Wojciech Buchajczu

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …