Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / IV Wędkarskie Mistrzostwa Adwokatów

IV Wędkarskie Mistrzostwa Adwokatów

IV Wędkarskie Mistrzostwa Adwokatów odbędą się w dniach 14-16 października 2016r. nad Jeziorem Dadaj, na Pojezierzu
Olsztyńskim. Nad Mistrzostwami honorowy patronat objął Prezes NRA adw. Andrzej Zwara. Do udziału w mistrzostwach zapraszają: Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie wraz z Komandorem Mistrzostw adw. Januszem Łomżą oraz Komisją Kultury, Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha i Lubelskim Towarzystwem Wędkarskim ?Pro Natura?. Na temat Mistrzostw wszelkich niezbędnych informacji udziela Komandor Mistrzostw – adw. Janusz Łomża pod numerem telefonu komórkowego: 693-127-474 oraz adresem mailowym: sekretariat@jlomza.pl.

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …