Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Izba Dyscyplinarna to tylko specsąd

Izba Dyscyplinarna to tylko specsąd

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf przedstawiła opinię do projektu rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego. Wynika z niej, że nowam Izba Dyscyplinarna nie jest częścia Sadu Najwyższego ale specsądem i dlatego nie może ona orzekac w gmachu przy placu Krasinskich, który jest siedzibą SN.
Opinia została przekazana do Kancelarii Prezydenta RP w odpowiedzi na projekt rozporządzenia przesłany przez Kancelarię w dniu 21 marca z prośbą o przedstawienie uwag. Wraz z projektem regulaminu przesłano także projekty rozporządzeń Prezydenta RP w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego, a także w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Stanowisko dostępne jest na stronie SN.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …