Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / J.Majchrowski: „SN to ja”

J.Majchrowski: „SN to ja”

W związku z kolejnymi pytaniami dotyczącymi korespondencji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na prośbę Szefa Kancelarii Prezesa Izby Dyscyplinarnej, uprzejmie informuję, że TSUE potwierdził wpływ pisma z dnia 17 października 2018 r. zaznaczając, że dopóki do Trybunału nie wpłynie właściwy wniosek sądu odsyłającego o wycofanie odesłania prejudycjalnego, z którym wystąpiono na podstawie art. 267 TFUE, Trybunał jest zobowiązany dalej prowadzić postępowanie w trybie prejudycjalnym aż do czasu jego ukończenia.

Z kolei na pismo uzupełniające Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2018 r., w którym Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zwróciła się do TSUE z określonymi wnioskami, nie wpłynęła żadna odpowiedź.
Prezes powołanej przez PiS Izby Dyscyplinarnej ostrzega TSUE, że Sąd Najwyższy nie mógł skierować do niego pytań prejudycjalnych związanych z „reformą” SN. Wykonujący obowiązki prezesa Izby Jan Majchrowski skierował w tej sprawie pismo do prezesa TSUE. Pismo jest z połowy października, ale dopiero we wtorek upubliczniono je na stronie SN – informuje Biuro Prasowe SN.

Pismo dotyczy części z 15 pytań prejudycjalnych, które Sąd Najwyższy zdał w związku z ustawami PiS, dotyczącymi zmian w wymiarze sprawiedliwości obejmujących Sąd Najwyższy czy KRS.

Prezes Majchrowski podważa legalność pytań, które zadano do TSUE w związku z rozpoznawaniem sześciu spraw założonych przez pięciu sędziów Sądu Najwyższego oraz jednej przez sędziego NSA. Wszystkie dotyczą starszych sędziów, których ustawa PiS wypychała na przymusową emeryturę.

Pytania prejudycjalne, które zadano na kanwie tych spraw, dotyczą m.in. wieku emerytalnego sędziów i legalności wyboru przez Sejm „sędziowskich” członków nowej KRS.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …