Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Jak długo można zatrzymać dziecko

Jak długo można zatrzymać dziecko

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje w sprawie przypadków długich pobytów nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka ujawnionych podczas wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji. Jej zdaniem przyczyną przedłużających się tam pobytów nieletnich jest brak przepisu prawnego określającego maksymalny czasu pobytu. Oczywiście po stosownej decyzji sędziego rodzinnego o wydaniu postanowienia o umieszczeniu w stosownej placówce. Komenda Główna Policji, za pośrednictwem MSWiA, skierowała wystąpienie do ministra sprawiedliwości zawierające wniosek o podjęcie prac legislacyjnych związanych z uregulowaniem czasu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka po ogłoszeniu przez sędziego rodzinnego postanowienia o umieszczeniu w stosownej placówce.
Ostatnia zmiana ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich nie uwzględniała jednak tej kwestii. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości z prośbą o przedstawienie informacji o stanie i stopniu zaawansowania prac legislacyjnych związanych z uregulowaniem czasu pobytu nieletniego w policyjnych izbach dziecka po ogłoszeniu przez sąd rodzinny postanowienia o umieszczeniu go w placówce.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …