Jak głosowano na neoKRS

Struktura poparcia dla kandydatów do KRS

Dariusz Drajewicz

Liczba podpisów – 25, w tym 92 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 14 osób – 56 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 11 osób – 44 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 10 osób – 40 %.

d. hejterzy – 4 osoby – 16 %.

 1. Jarosław Dudzicz

Liczba podpisów – 26, w tym 81 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 13 osób – 50%.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 5 osób – 19 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 9 osób – 35 %.

d. hejterzy – 3 osoby – 12 %.

 1. Dagmara Pawełczyk-Woicka

Liczba podpisów – 28, w tym 96 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 14 osób – 50 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 11 osób –39%.

c. prezesi lub wiceprezesi – 8 osób – 29 %.

d. hejterzy – 1 osoba – 4 %.

 1. Rafał Puchalski

Liczba podpisów – 25, w tym 80 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 6 osób – 24 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 14 osób – 56 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 11 osób – 44 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 8 %.

 1. Grzegorz Furmankiewicz

Liczba podpisów – 27, w tym 70 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 12 osób – 44 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 6 osób – 22 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 4 osoby – 15 %.

d. hejterzy – 3 osoby – 11 %.

 1. Marek Jaskulski

Liczba podpisów – 28, w tym 54 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 0.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 12 osób – 43 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 7 osób – 25 %.

d. hejterzy – 0.

 1. Joanna Kołodziej – Michałowicz

Liczba podpisów – 30, w tym 80 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 13 osób – 43 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 6 osób – 20 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 9 osób – 30 %.

d. hejterzy – 6 osób – 20 %.

 1. Jędrzej Kondek  

Liczba podpisów – 28, w tym 75% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 19 osób – 68 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 8 osób – 29 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 2 osoby – 7 %.

d. hejterzy – 4 osoby – 14 %.

 1. Maciej Mitera

Liczba podpisów – 25, w tym 96% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 21 osób – 84 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 5 osób – 20 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 4 osoby – 16 %.

d. hejterzy – 5 osób – 20 %.

 1. Maciej Nawacki

Liczba podpisów – 22, w tym 64% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 12 osób – 55 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 8 osób – 36 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 2 osoby – 9 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 9 %.

 1. Paweł Styrna

Liczba podpisów – 26, w tym 77% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 9 osób – 35 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 8 osób – 31 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 11 osoby – 42 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 8 %.

 1. Leszek Mazur

Liczba podpisów – 40, w tym 50% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 1 osoba – 2 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 12 osób – 30 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 15 osób – 37 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 5 %.

 1. Zbigniew Łupina

Liczba podpisów – 42, w tym 26% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 0.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 2 osoby – 5 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 8 osób – 19 %.

d. hejterzy – 0.

 1. Ewa Łąpińska

Liczba podpisów – 29, w tym 24% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 0.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 5 osób – 17 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 5 osób – 17 %.

d. hejterzy – 0.

 1. Teresa Kurcyusz-Furmanik

Liczba podpisów sędziów – 27, w tym 59% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 3 osoby – 11 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 7 osób – 26 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 12 osób – 44 %.

d. hejterzy – 1 osoba – 4 %.

Beneficjenci Dobrej Zmiany to osoby przebywające na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, pełniące funkcje prezesów, wiceprezesów, zarekomendowane do awansu do sądu wyższego rzędu przez neoKRS, będące na delegacji w sądzie wyższego rzędu, KRS, komisarze wyborczy, zasiadające w komisjach egzaminacyjnych, a także osoby, które po podpisaniu listy poparcia uzyskały korzystne przeniesienie do innego sądu lub wydziału

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …