Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Szczypta soli / Jak Polak z Czechem

Jak Polak z Czechem

Bilans stosunków Polski i Czech po 25 latach demokracji oraz udział parlamentów obu krajów w poszukiwaniu rozwiązań kryzysu ukraińskiego to niektóre tematy wspólnego posiedzenia prezydiów Sejmu i czeskiej Izby Poselskiej, zaplanowanego na piątek, 17 października w Gdańsku. Polsko-czeskie spotkanie parlamentarne w tej formule odbędzie się po raz pierwszy.
Obradom mają przewodniczyć marszałek Sejmu Radosław Sikorski i przewodniczący Izby Poselskiej Czech Jan Hamáček. Polska delegacja z marszałkiem Sikorskim na czele oraz prezydium czeskiej Izby Poselskiej będą także dyskutować o przyszłości współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Najwyższe władze obu Izb mają mówić m.in. o roli państw V4 w kontynuowaniu procesu rozszerzenia Unii Europejskiej i pogłębieniu integracji europejskiej. Dyskusja będzie też poświęcona współpracy wyszehradzkiej na arenie UE. Tematem wspólnego posiedzenia w Gdańsku będzie również rozwój współpracy polsko-czeskiej w wymiarze parlamentarnym w kontekście działań mających zbliżyć społeczeństwa Polski i Czech. Dialog między parlamentami obu krajów jest prowadzony na różnych płaszczyznach – na szczeblu szefów Izb, komisji branżowych oraz grup bilateralnych. W VII kadencji Sejmu Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna działa od 16 lutego 2012 r. i skupia obecnie 24 posłów oraz 2 senatorów. Pracami grupy kieruje posłanka Monika Wielichowska. Po obradach, które odbędą się w Dworze Artusa, planowane są wypowiedzi dla mediów w Ratuszu Głównego Miasta. Wspólne posiedzenie prezydiów obu Izb poprzedzi czwartkowe spotkanie marszałka Radosława Sikorskiego z przewodniczącym Janem Hamáčkiem. W czwartek także szef Izby Poselskiej Czech złoży wieniec pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.

Sprawdź także

Co wolno wojewodzie

Ulicami Białegostoku przeszedł marsz antycovidowców. Ulicami miasta przeszło kilkaset osób, mimo że zgłaszając zgromadzenie, organizatorzy …