Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Jak Polak z Czechem

Jak Polak z Czechem

Bilans stosunków Polski i Czech po 25 latach demokracji oraz udział parlamentów obu krajów w poszukiwaniu rozwiązań kryzysu ukraińskiego to niektóre tematy wspólnego posiedzenia prezydiów Sejmu i czeskiej Izby Poselskiej, zaplanowanego na piątek, 17 października w Gdańsku. Polsko-czeskie spotkanie parlamentarne w tej formule odbędzie się po raz pierwszy.
Obradom mają przewodniczyć marszałek Sejmu Radosław Sikorski i przewodniczący Izby Poselskiej Czech Jan Hamáček. Polska delegacja z marszałkiem Sikorskim na czele oraz prezydium czeskiej Izby Poselskiej będą także dyskutować o przyszłości współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Najwyższe władze obu Izb mają mówić m.in. o roli państw V4 w kontynuowaniu procesu rozszerzenia Unii Europejskiej i pogłębieniu integracji europejskiej. Dyskusja będzie też poświęcona współpracy wyszehradzkiej na arenie UE. Tematem wspólnego posiedzenia w Gdańsku będzie również rozwój współpracy polsko-czeskiej w wymiarze parlamentarnym w kontekście działań mających zbliżyć społeczeństwa Polski i Czech. Dialog między parlamentami obu krajów jest prowadzony na różnych płaszczyznach – na szczeblu szefów Izb, komisji branżowych oraz grup bilateralnych. W VII kadencji Sejmu Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna działa od 16 lutego 2012 r. i skupia obecnie 24 posłów oraz 2 senatorów. Pracami grupy kieruje posłanka Monika Wielichowska. Po obradach, które odbędą się w Dworze Artusa, planowane są wypowiedzi dla mediów w Ratuszu Głównego Miasta. Wspólne posiedzenie prezydiów obu Izb poprzedzi czwartkowe spotkanie marszałka Radosława Sikorskiego z przewodniczącym Janem Hamáčkiem. W czwartek także szef Izby Poselskiej Czech złoży wieniec pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.

Sprawdź także

Policyjna przemoc

„Boa-dusiciel”. Policjant, który dowodził akcją z posłanką Gajewską, zasłużony dla PiS Nadkomisarz Sławomir Grzegorzewski to …