Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Jak przesłuchiwać dziecko

Jak przesłuchiwać dziecko

Fundacja Dzieci Niczyje organizuje bezpłatne 20-godzinne interdyscyplinarne szkolenie warsztatowe. Adresatami są : sędziowie, prokuratorzy, biegli sądowi. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach od 3 do 4 września bieżącego roku.Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy uczestników dotyczącej dziecka ? ofiary przestępstwa; profesjonalizacja metod przesłuchania małoletnich świadków z uwzględnieniem: zasad przesłuchania dziecka w myśl art. 185 a i b, zasad udzielania pomocy dziecku i jego rodzinie w toku interwencji, zasad budowania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem po doświadczeniu urazowym.
Program szkolenia: prezentacja faz rozwojowych dziecka z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, emocjonalnych i społecznych, jako ważnych wymiarów w sposobie kontaktowania się z dzieckiem. Wypracowanie przez grupę psychologicznego obrazu dziecka ? ofiary przestępstwa z uwzględnieniem różnicy w konsekwencjach przestępstwa dokonanego w rodzinie oraz poza rodziną. Charakterystyka zespołu stresu pourazowego często rozpoznawanego u ofiar przestępstw. Ćwiczenie umiejętności budowania kontaktu przez osobę dorosłą z dzieckiem po doświadczeniu urazowym. Analiza czynników ułatwiających i utrudniających komunikację z dzieckiem. Warunki i sposoby prowadzenia efektywnego przesłuchania: Fazy przesłuchania Kryteria oceny wiarygodności psychologicznej zeznań małoletniego świadka Sposoby radzenia sobie z trudnościami w trakcie przesłuchiwania dziecka Pozyskiwanie informacji od rodziny na temat dziecka i jego sytuacji Kontakt i udzielenie informacji rodzinie dziecka ofiary przemocy Więcej informacji na stronie Fundacji Dzieci Niczyje.

Sprawdź także

Polskie wokandy w UE

Wokanda polska w Luksemburgu: 22 – 29 listopada w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie Unii Europejskiej …