Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Jak radzić z odpadami

Jak radzić z odpadami

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, zaprasza na konferencję: Zadania gmin w organizacji systemu postępowania z odpadami komunalnymi obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi w ramach systemu postępowania z odpadami komunalnymi która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2012 roku r. od godz. 8.30 do godz. 15.30 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 69.Tematyka: Najważniejsze zagadnienia dotyczące systemu postępowania z odpadami komunalnymi ( po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ); podstawowe założenia nowelizacji systemu postępowania odpadami komunalnymi wprowadzone ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw; główne cechy nowego systemu postępowania odpadami komunalnymi i rola samorządu województwa i gmin w organizowaniu tego systemu tworzenie przez gminy prawnych podstaw nowego systemu; zadania gmin w zakresie tworzenia infrastruktury systemu; zadania przedsiębiorców związane ze świadczeniem usług odbioru odpadów; obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi w ramach systemu egzekwowanie przez gminy obowiązków nałożonych na mieszkańców i przedsiębiorców w ramach nowelizacji systemu; odpowiedzialność gmin za wykonanie zadań przewidzianych prawem.
Konferencję prowadzi prof. zw. dr hab. Marek Górski ? wybitny specjalista z ochrony środowiska. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Szczecińskiego, autor wielu prac naukowych oraz publikacji z zakresu ochrony środowiska. Twórca opinii prawnych na zlecenie Sejmu i Senatu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Ochrony Środowiska. Członek Grupy do spraw nowelizacji ochrony środowiska przy Ministrze Ochrony Środowiska. Członek i Przewodniczący wielu komisji legislacyjnych.
W trakcie konferencji organizator przewiduje dwie przerwy na kawę oraz zaprasza na obiad.
Całkowity koszt konferencji wynosi 220,- zł. netto. Każdy uczestnik konferencji otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat. Radca prawny biorący udział w konferencji uzyska 12 punktów szkoleniowych. Wszystkich zainteresowanych organizatorzy proszą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu fax: 61 853 57 55 e-mail: rada@poznan.oirp.pl

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …