Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Jak ścigać przestępstwa z nienawiści

Jak ścigać przestępstwa z nienawiści

26 lutego 2014 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wydał wytyczne w zakresie prowadzenia przez prokuratorów postępowań o przestępstwa z nienawiści. Celowość wydania wytycznych wynika z konieczności ujednolicenia praktyki w zakresie sposobu prowadzenia postępowań karnych o przestępstwa popełniane na szkodę grupy osób albo
poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej albo ze względu na jej bezwyznaniowość, niezależnie od kwalifikacji prawnej czynu zabronionego zwanych przestępstwami z nienawiści.
Ponadto wytyczne Prokuratora Generalnego mają wyeliminować nieprawidłowości, które występowały w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa z nienawiści.
Warto podkreślić, że wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie postępowania przygotowawczego są wiążące dla wszystkich organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego, a więc nie tylko dla prokuratorów. Wytyczne Prokuratora Generalnego są dostępne w załączniku na stronie internetowej Prokuratury Generalnej.

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …