Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Jak sędzia z dziennikarzem

Jak sędzia z dziennikarzem

?Zbiór dobrych praktyk komunikacyjnych i wizerunkowych dla sądów powszechnych? oraz ?Praktyczne informacje dla dziennikarzy? – to główne tematy kolejnego spotkania Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach. Odbyło się ono 30 kwietnia br. w siedzibie resortu sprawiedliwości. Wkrótce projekt dokumentu dedykowanego sądom
powszechnym zostanie przesłany do konsultacji prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych oraz stowarzyszeniom sędziowskim. Opinie i uwagi prezesów oraz sędziów będą cennym materiałem kończącym redagowanie ?Zbioru…?. Do przygotowania dokumentu zostały wykorzystane m.in. wyniki anonimowych ankiet skierowanych do rzeczników prasowych sądów oraz dziennikarzy relacjonujących sprawy sądowe. Zespół jest w trakcie opracowania zestawu informacji pomocnych dziennikarzom, którzy przygotowują materiały w sądach i chcą uzupełnić swoją wiedzę. Zbiór ten będzie zawierać m.in. informacje o zasadach nagrywania rozprawy, ochrony wizerunku, dostępu do akt czy o zdobywaniu informacji na poszczególnych etapach spraw. Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach został powołany w czerwcu 2014 r. przez Ministra Sprawiedliwości i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członkowie Krajowej Rady Sądownictwa.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
Rys. Łukasz Jagielski

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …

Strona główna / Aktualności / Jak sędzia z dziennikarzem

Jak sędzia z dziennikarzem

Ankieta dla mediów i zbiór praktycznych porad dla dziennikarzy relacjonujących pracę sądu – to główne tematy spotkania Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach, które odbyło się 9 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zespół, powołany przez Ministra Sprawiedliwości i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w czerwcu
2014 r., pracuje nad przygotowaniem standardów dla sądów powszechnych, pomocnych w komunikacji z mediami. W planach jest też opracowanie zbioru praktycznych informacji dla dziennikarzy relacjonujących procesy sądowe. W najbliższym czasie Zespół skieruje ankietę do redakcji mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych. Ma ona pomóc w lepszej identyfikacji barier komunikacyjnych pomiędzy sędziami i przedstawicielami mediów.
W grudniu 2014 r. została przeprowadzona ankieta dla rzeczników prasowych sądów.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …