Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Jaki jednak odpowie przed sądem

Jaki jednak odpowie przed sądem

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację złożoną przez posła PO Roberta Kropiwnickiego w sprawie pomówienia go przez Partyka Jakiego. Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN powiedział, że w związku z tym ?sąd okręgowy będzie zajmował się tą sprawą i merytorycznie będzie musiał ją rozpoznać?. Wcześniej sąd apelacyjny, odrzucając pozew uznał,

że Jakiego chroni immunitet.
W styczniu 2016 r. w Sejmie podczas debaty o zmianach w prokuraturze poseł PO Robert Kropiwnicki zadawał wiele dociekliwych pytań. Patryk Jaki ? zamiast merytorycznie się do nich odnieść ? zaatakował polityka PO. ? ?Sytuacja jest trudna, bo poseł Kropiwnicki wychodzi na mównicę i mówi wielokrotnie o standardach. Problem polega na tym, że mieszkańcy okręgu pana posła Kropiwnickiego skarżą się, że pan poseł Kropiwnicki w swoim mieszkaniu prowadzi agencję towarzyską? ? powiedział Jaki. Kropiwnicki pozwał Jakiego o ochronę dóbr osobistych, domagając się przeprosin i zapłaty 20 tys. zł na rzecz szpitala w Legnicy. Pół roku później na rozprawie sądowej Jaki zasłonił się immunitetem. Twierdził, że jego słowa padły z sejmowej mównicy, więc pozew powinien zostać odrzucony. Sąd Okręgowy jednak odmówił odrzucenia pozwu. ? ?Przepisy Konstytucji, na które wskazywała pełnomocnik posła Jakiego, nie stanowią przeszkody, żeby sprawa mogła być przedmiotem rozprawy sądu w trybie cywilnym? ? mówiła wtedy sędzia Alicja Fronczyk. Według sędzi, wypowiedź Jakiego nie miała związku z pracami Sejmu, które wtedy były prowadzone. Jaki pozwolił sobie wtedy na niedopuszczalną krytykę postanowienia sądu ? stwierdził, że sędzia jest stronnicza! ? ?Jestem przekonany, że jest to zemsta za krytykę sądów? ? mówił Jaki i złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Źródło: onet.pl
– Przepisy konstytucji, na które wskazywała pełnomocnik posła Jakiego, nie stanowią przeszkody, żeby sprawa mogła być przedmiotem rozprawy sądu w trybie cywilnym – mówiła wtedy sędzia Alicja Fronczyk. Jak zaznaczyła, wypowiedź Jakiego nie miała związku z pracami Sejmu, które wtedy były prowadzone. Wiceminister ocenił wówczas, że postawa sędzi była stronnicza. – To jest pierwsza taka sytuacja, gdzie w orzeczeniu nie uznaje się immunitetu formalnego posła. Jestem przekonany, że jest to zemsta za krytykę sądów – mówił Jaki. Od postanowienia Sądu Okręgowego nieuwzględniającego jego wniosku poseł złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd uwzględnił zażalenie Jakiego W kwietniu 2017 roku Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenie Jakiego i odrzucił pozew Kropiwnickiego. – Wypowiedź posła w czasie wystąpienia w Sejmie jest chroniona immunitetem – wskazywał wówczas w uzasadnieniu decyzji Sąd Apelacyjny. Według sądu fakt, iż Jaki „rzeczywiście posłużył się argumentem ad personam wobec swojego przedmówcy i to o treści wyraźnie odbiegającej od przedmiotu obrad Sejmu, nie może mieć decydującego znaczenia, gdyż ta część wypowiedzi nie nabrała z tej przyczyny autonomicznego charakteru względem wystąpienia sejmowego”. Kropiwnicki składa skargę Niekonsekwencja w sprawie immunitetów.
Od tego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego, które było decyzją kończącą sprawę, przysługiwała skarga kasacyjna. Skargę taką złożył Kropiwnicki. – Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej skargi kasacyjnej powoda od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 kwietnia 2017 roku Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie – wyjaśniał Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego. Tym samym Sąd Najwyższy oddalił wcześniejsze zażalenie Jakiego i utrzymał decyzję Sądu Okręgowego o nieodrzuceniu pozwu. Michałowski zaznaczył, że w związku z tym „sąd okręgowy będzie zajmował się tą sprawą i merytorycznie będzie musiał ją rozpoznać”. Dodał, że uzasadnienie tego rozstrzygnięcia ma zostać sporządzone na piśmie. (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …