Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Jakie ma wpływy Agnieszka Pachciarz

Jakie ma wpływy Agnieszka Pachciarz

W dorocznym rankingu wpływowych prawników, publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, na wysokim 8 miejscu uplasowała się radca prawny Agnieszka Pachciarz, wiceprezydent Poznania od kilku tygodni, a biorąca udział w rankingu ( pierwszy raz sklasyfikowana) jako szefowa NFZ i była wiceminister zdrowia. Tak o niej pisze GDP: „Kobieta,która zarządzała budżetem o war- tości prawie 67 nikt zł. Przejęła kierowa- nie NFZ w sytuacji, gdy w kasie instytucji była już prawie półmiliardowa dziura. Udało się jej utrzymać płynność finansową funduszu bez konieczności zaciągania kredytu (ale kosz- tem niepłacenia szpitalom za nadwykonania). Doprowadziła do ocieplenia kontaktów mię- dzy NFZ a resortem zdrowia oraz lekarzami (z czym miał kłopot poprzedni prezes Jacek Pasz- kiewicz). Kluczem okazały się osobowość oraz wiedza prawnicza. Lekarzy, którzy sprzeciwiając się planom karania ich za nienależną refunda- cję, przepisywali pacjentom tylko pełnopłatne recepty, przekonała do zakończenia protestu nowymi, korzystniejszymi zapisami. Dzięki niej udało się uniknąć chaosu przy przejściu z programów terapeutycznych na tekowe. Jej zasługą było także bardzo sprawne przeprowa- dzenie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2013 r., bo po raz pierwszy od wielu lat pod koniec grudnia ubiegłego roku prawie wszyst- kie szpitale miały już podpisane umowy z NFZ. Na konto sukcesów Agnieszki Pachciarz trzeba też zapisać wprowadzenie systemu weryfikacji uprawnień pacjentów do bezpłatnego leczenia – eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).
XXXX
Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna GDP tak pisze o ranking: Jest to druga edycja ?Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników”. Nadal jest to ranking subiektywny (o kolejności decyduje wyłącznie opinia redakcji) i taki pozostanie w kolejnych latach. Jedna rzecz została zmodyfikowana w stosunku do ubiegłorocz- nej publikacji. W tamtej ocenialiśmy całokształt dokonań ludzi z dyplomem wydziału prawa, w tej skupiliśmy się na ich osiągnięciach w 2012 roku. Osiągnięciach nie zawsze pozytywnych.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …