Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Jakie prawa dla niepełnosprawnych

Jakie prawa dla niepełnosprawnych

?Pełnoprawna niepełnosprawność? ? pod takim tytułem odbędzie się 27 września br. w Poznaniu konferencja organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i Komisję Praw Człowieka przy NRA, we współpracy z Biurem Rady Europy w Polsce oraz Wydziałem Prawa i Administracji UAM. Spotkanie tłumaczone będzie na język migowy. Słowo wstępne wygłosi Jarosław Duda, pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, prezes Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pierwsza część konferencji poświęcona będzie polskim i międzynarodowym standardom ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.
Prof. dr hab. Jan Sandorski z UAM przedstawi standardy ochrony praw osób niepełnosprawnych w na podstawie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. O standardzie wyznaczanym przez Radę Europy opowie dr Hanna Machińska, dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie. Dr hab. prof. UAM Krzysztof Ślebzak przedstawi prawa socjalne osób z niepełnosprawnościami, jakie gwarantuje Konstytucja RP. O dostosowaniu prawa polskiego do Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych mówić będzie adw. Leonard Cyrson. Z kolei dr Danuta Wiśniewska-Cazals zreferuje prawa osób niepełnosprawnych, jakie wynikają z Europejskiej Karty Społecznej.
Drugi panel poświęcony będzie głównie opiece socjalnej przysługującej osobom z niepełnosprawnościami. O dostępie do opieki medycznej i rehabilitacji opowie dr n. med. Krzysztof Kordel z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Realia dostępu do edukacji przedstawi prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Senator Jan Libicki wygłosi referat dotyczący opieki asystenckiej nad osobami z niepełnosprawnościami w Polsce. Natomiast sędzia Dorota Goss-Kokot naświetli sytuację socjalną i zawodową osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy na tle orzecznictwa Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Z kolei w ostatnim panelu mowa będzie przede wszystkim o równym traktowaniu i dyskryminacji. ?Człowiek z niepełnosprawnościami i jego rehabilitacja w świetle koncepcji samoorganizujących się systemów? ? to temat wystąpienia prof. dr. hab. Stanisława Kowalika z AWF w Poznaniu. Anna Błaszczak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poruszy temat równości wobec prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w Polsce. O funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w warunkach izolacji więziennej będzie mówiła płk Lidia Olejnik, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Opolu. Konferencję zamknie wystąpienie r.pr. Karoliny Kędziory, wiceprezeski Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, na temat racjonalnych usprawnień jako skutecznych narzędzi walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych.
Konferencja odbędzie się w sali Beta na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Al. Niepodległości 53).

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …