Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Jakie stawki za obronę z urzędu

Jakie stawki za obronę z urzędu

Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą Prawo o adwokaturze rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Chodzi o tzw. stawki minimalne. Nasuwa się pytanie: ile i za co?
NRA zaskarża przepisy, zawarte w znowelizowanym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 3 lutego 2012, dotyczące określenia minimalnych stawek za prowadzenie spraw o:
-odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, które ustawodawca wyliczył na 120 zł.
– postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie wyceniono na 240 zł, a za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi ? 120 zł.
– prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego ? 120 zł.
Samorząd adwokacki uważa, że powyższe ustalenie minimalnych stawek adwokackich narusza art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, które mówią o uwzględnieniu przez ministra sprawiedliwości zawiłości sprawy i nakładu pracy przy określaniu minimalnych stawek adwokackich. Zdaniem autorów wniosku minister nie uwzględnił wysiłku, jaki trzeba wnieść w poprowadzenie spraw w powyższych przedmiotach. Wnioskodawca zwraca uwagę na narastającą liczbę skarg na warunki panujące w aresztach i więzieniach. ? Realnym problemem dla Skarbu Państwa nie jest wysokość stawek adwokackich za reprezentowanie osób osadzonych albo aresztowanych, lecz nieumiejętność poradzenia sobie z tym problemem przez Państwo, w tym Ministra Sprawiedliwości. To złe warunki w więzieniach i aresztach generują powstawanie roszczeń i kosztowne procesy, w których opłaty adwokackie są zresztą drobnym ułamkiem wydatków. ? czytamy w uzasadnieniu.
NRA uważa też, że wzięcie przez ministra sprawiedliwości pod uwagę wytycznych w postaci zawiłości sprawy i nakładu pracy adwokata jest pozorne, nie poparte żadnymi rzetelnymi dowodami.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …