Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Jakie zmiany w hipotece

Jakie zmiany w hipotece

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH HIPOTEKI termin: 8 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00 wykładowca: Joanna Ćwik?Bielińska ? Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie problematyki prawa cywilnego oraz ksiąg wieczystych.W programie szkolenia: 1. Likwidacja podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną i wprowadzenie modelu nowej jednolitej hipoteki. Wierzytelności zabezpieczone nową hipoteką. Konstrukcja nowej hipoteki. 2. Zmiana zakresu zabezpieczenia roszczeń o świadczenia uboczne przy nowej hipotece umownej i przymusowej. 3. Zniesienie domniemania istnienia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i możliwości nabycia zabezpieczonej wierzytelności w drodze rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. 4. Zniesienie zasady tożsamości waluty wierzytelności i waluty hipoteki – możliwość wyrażenia sumy hipoteki w innej walucie niż waluta wierzytelności. 5. Możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką więcej niż jednej wierzytelności tego samego Wierzyciela. 6. Możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką wielu wierzytelności różnych podmiotów. Instytucja administratora hipoteki. 7. Zmiana treści nowej hipoteki: podmiana wierzytelności, odnowienie, zmiana sumy hipoteki, zmiana waluty hipoteki, objęcie zabezpieczeniem hipotecznym innych niż objęte dokumentem stanowiącym podstawę wpisu hipoteki, świadczeń ubocznych. 8. Zmiany wierzytelności hipotecznej nie stanowiące zmiany hipoteki – warunki skuteczności ich dokonania. 9. Wprowadzenie zasady, że skutkiem ex lege przelewu wierzytelności hipotecznej jest przejście na nabywcę hipoteki oraz wyjątki od tej zasady. 10. Rezygnacja z systemu ?posuwania się hipotek?. Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 11. Roszczenie o zniesienie hipoteki za wynagrodzeniem. 12. Uprawnienie do żądania zmniejszenie sumy hipoteki w przypadku nadzabezpieczenia.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157393__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Honor i odwaga nagrodzone

Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich oraz Grupa Granica to tegoroczni laureaci Nagrody Stowarzyszenia im. …