Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Jawne dyscyplinarki prokuratorów

Jawne dyscyplinarki prokuratorów

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich analiza przepisów regulujących tryb postępowania dyscyplinarnego wobec osób wykonujących zawody o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa – w szczególności przedstawicieli zawodów prawniczych – pozwala stwierdzić, że pomiędzy tymi trybami zachodzą istotne różnice w aspekcie jawności. Postępowania dyscyplinarne jawne w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym prowadzone są m.in. wobec sędziów, sędziów Sądu Najwyższego, adwokatów, radców prawnych, a także notariuszy. Ograniczoną jawnością zewnętrzną polegającą na wyłączeniu obecności na rozprawie osób innych niż członkowie danej korporacji – przy jednoczesnej jawności wewnętrznej – charakteryzują się natomiast postępowania dyscyplinarne prowadzone w stosunku do prokuratorów.
W postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec prokuratorów w dalszym ciągu obowiązuje przepis stanowiący, że na rozprawie mogą być obecni prokuratorzy i asesorzy pełniący funkcje prokuratorskie. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne można podać do publicznej wiadomości wyłącznie na podstawie uchwały sądu dyscyplinarnego w tym przedmiocie.
Zdaniem Rzecznika utrzymywanie w przepisach dotyczących prokuratorów zasady niejawności postępowania dyscyplinarnego należy oceniać jako anachroniczne i sprzeczne z obowiązującą w demokratycznym państwie prawa zasadą jawności życia publicznego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań mających na celu zapewnienie jawności postępowania dyscyplinarnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o prokuraturze.

Sprawdź także

Ślepym pozwem w hejterów

Marcin Wiącek na konferencji poświęconej przestępstwom z nienawiści Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział …