Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Jawność sądowych uzasadnień

Jawność sądowych uzasadnień

W grudniu 2010 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR oraz Akademia Leona Koźmińskiego opublikowały raport ?Publiczna dostępność orzeczeń sądowych?. Raport zawierał analizę i ocenę realiów prawnych oraz dostępu obywateli do treści orzeczeń sądowych. Jednym z postulatów była strona internetowa SN z jego orzecznictwem.
W maju 2011 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powołał zespół do spraw wdrożenia procedury anonimizacji i publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego. Efektem pracy zespołu miało być przygotowanie raportu i przedłożenie go Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego w ciągu 12 tygodni od dnia powołania zespołu.
W związku z tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci raportu z prac zespołu.
Dodajmy, ze praktyka Naczelnego Sądu Administracyjnego dowodzi, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby obywatele zapoznawali się z każdym orzeczeniem i jego uzasadnieniem wydanym przez sądy administracyjne. Każdy kto wejdzie na stronę internetową sądu administracyjnego ma dostęp do publikacji sądowych orzeczeń.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …